Helse

Helsefremmende sykepleie

Sykepleiere skal fremme helse, forebygge sykdom, lindre lidelse og gjenopprette helse (Norsk sykpleierforbund, 2007).

I helsefag snakker vi mer og mer om health promotion, eller helsefremmende arbeid. Fokuset fra myndighetene blir mer og mer rettet mot hvordan vi som fagpersoner skal kunne legge til rette for god helse, og ikke bare hvordan vi skal behandle personer når sykdommen allerede har inntruffet.

Mens man tidligere kanskje kun var opptatt av hvordan men kan bli frisk etter at man først er blitt syk, er fokus nå heldigvis også rettet mot hvordan vi skal kunne legge til rette for å leve et godt liv med god helse.

Helsefremmende arbeid handler om hvordan man kan tilrettelegge for en større opplevelse av kontroll over eget liv og helse. Arbeid for å fremme helse handler ifølge Gammersvik og Larsen om emporwerment.

Her finner du artikler om helse, basert på sykepleiepensum.

Her finner du artikler om helse, basert på sykepleiepensum.

Hva er å fremme helse?

En metafor som er brukt i boken “helsefremmende sykepleie” av Gammersvik og Larsen (2012) sammenligner helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid med en elv:

Sykehus og legekontorer tar seg av personer som allerede har blitt syke og kan ses på som de redningspersonellet, som plukker opp personer som har falt i elven og blitt ført nedover og utfor fossefallet.

Gjerder som er satt opp langs elven for å forhindre at folk faller uti blir et bilde på helsepolitikk som er utført for å hindre at personer blir syke (at de faller uti elven).

Det helsefremmende arbeidet her vil kunne være svømmekurs, finne frem til trygge områder å gå uti leven, og kunnskap om hvordan man kan berge seg selv dersom ulykken er ute. Anotonovskys teori om salutogenese betyr “det som skaper helse”.

Det er Antonovskys teori om helse som er grunnlaget for et slikt helsefremmende perspektiv på helse. Hvordan kan man leve på en måte som minsker faren for at vi blir syk, uten at det blir for ekstremt.

Omhelse.no

Men omhelse.no handler ikke bare om helsefremmende arbeid. Hoveddelen av nettsiden består av artikler fra pensumlitteraturen, som kan ses på som det gunnleggende man bør kunne om helse.

Omhelse.no ønsker å bidra til å øke kunnskapen hos både helsefagutdannede, helsefagarbeidere, og alle andre som er interessert i å lære mer om helse. Vi setter stor pris på tilbakemeldinger og at du liker oss på Facebook. Omhelse.no er drevet på frivillig basis og får ingen støtte fra det offentlige eller private aktører.

Artiklene er ikke ment å bruke som direkte helseråd til besøkende. Dersom du er syk bør du uansett oppsøke lege, og ikke basere all din kunnskap på artikler fra internett. Husk å bidra til å spre det gode budskap du også. Det gjør du ved å like oss på Facebook og å dele våre Facebook artikler.

Denne nettsiden består som navnet sier av artikler om helse. All informasjon er basert på pensumlitteratur fra sykepleierutdannelsen i Norge. Artiklene er skrevet med det formål å ha et enklere språk, og dermed være lettere å forstå og huske, enn pensumlitteraturen. Meld deg på vårt nyhetsbrev i bunnteksten og lik oss på Facebook, for å motta link til nye artikler om helse.