Disclaimer

Innholdet på denne nettsiden består av diverse private notater fra sykepleierstudier. Informasjonen og innholdet som fremkommer på nettsiden kan ikke benyttes som konkrete medisinske råd, og kan ikke benyttes som erstatning for legebesøk.

Innholdet på denne siden er satt sammen med omhu, men dette garanterer ikke nødvendigvis dets nøyaktighet og fullstendighet. Vi fraskriver oss følgelig alt ansvar for eventuelle feil og utelatelser i innholdet, samt for enhver unnlatelse av å oppdatere eller rette innholdet. Bruker av siden må selv vurdere og kontrollere nøyaktigheten, fullstendigheten og påliteligheten av informasjonen, samt søke profesjonell rådgivning hvor det er nødvendig. Som en følge av overnevnte fraskriver vi oss ethvert ansvar for enhver skade og ethvert tap som eventuelt skulle anføres oppstått som en direkte eller indirekte følge av innholdet på våre nettsider.