Puberteten

Erik Erikson

Erik Erikson. 1902 – 1994.

Erik Erikson hadde særlig interesse for puberteten som periode i mennesket utvikling. I puberteten utvikles ifølge Erikson enten egoidentitet eller rolleforvirring.  

Ego-identitet
Ego- identitet betyr å vite hvem du er og hvordan du passer inn i resten av samfunnet. Dette krever at du setter sammen alt du så langt har lært om livet og deg selv, til et helstøpt selvbilde.

For at god ego- identitet skal utvikles, trenger vi en voksenkultur som er verdig respekt fra ungdom i puberteten.
Voksenkultur viktig
Tidligere var foreldre og andre nære voksne ifølge Erikson gode rollemodeller for ungdommen i puberteten. I dagens samfunn har mange tenåringer problemer med å identifisere seg med voksne rollemodeller.

Ungdommene tyr gjerne til andre rollemodeller, via massemedia og internett, som pop stjerner og fotomodeller.

Rolleforvirring
Erikson mener samfunnet burde ha overgangsritualer som tydelig markerer overgangen fra barn til voksen. Tidligere var konfirmasjonen et slikt ritual. I dag finnes det ingen meningsbærende ritualer som markerer denne overgangen til voksenverden.

Resultatet blir for mange ungdommer i puberteten, en rolleforvirring. Dette er et uttrykk for at ungdommen ikke er trygg på sin rolle og identitet.

Neste side >>>   Sjette fase: Tidlig voksen alder