Alle notatene på omhelse.no tar utgangspunkt i faglitteratur og sensorveiledninger på eksamener.

Kilder

 • Menneskekroppen – Fysiologi og anatomi. Sand mfl.
 • Sykdomslære- Indremedisin, kirurgi og anestesi. Jacobsen mfl.
 • Medisinsk mikrobiologi og infeksjonssykdommer. Tjade.
 • Vitenskapsteori – Tradisjoner, posisjoner og diskusjoner. Kvarv.
 • Sykepleieboken 1 og 2. Mekki og Pedersen.
 • Gyldendals store medisinske ordbok.
 • Patologi – Menneskets sykdommer. Bertelsen.
 • Bedre uten brød. Lutz.
 • Legemidler og bruken av dem. Nordeng og Spigset.
 • Geriatrisk syklepleie. Kirkevold, Brodtkorb og Ranhoff.
 • Sykepleierens ernæringsbok. Sjøen og Thoresen.
 • Helsefremmende sykepleie – I teori og praksis. Gammersvik og Larsen.
 • http://www.mitokondrieforeningen.no
 • http://helsebiblioteket.no
 • http://snl.no
 • helsekompetanse.no

Start typing and press Enter to search