Mettet fett – Er det virkelig farlig?

Vi har i mange år blitt fortalt at mettet fett fører til økt fare for hjerte og karsykdom. Ifølge myndighetene i de fleste vestlige land kan for høyt inntak av mettet fett føre til økt fare for hjerte- og karsykdommer. Folkehelseinstituttet skrev i 2013 at «kost med mye mettet fett og transfett (som øker blodkolesterolet)» (Selmer 2014) er en av risikofaktorene for hjerte og karsykdom».

Høyt kolesterol ufarlig?

Det er bred enighet om at transfett er farlig. Men samtidig hevder en rekke forskere og leger verden over at teorien om mettet fett som syndebukk for hjerte og karsykdommer er en myte. Flere og flere fagpersoner hevder at de har vitenskapelige beviser for at inntak av relativt store mengder mettet fett og påfølgende forhøyet totalkolesterol ikke er skadelig, men at det tvert i mot kan være sunt og beskyttende mot sykdom, blant annet hjerte og karsykdommer.

Å gi råd om fettfattig kost er feil

En av dem som har gjort seg bemerket er den svenske legen Andreas Eenfeldt. Eenfeldt var fastlege og fulgte de offisielle kostholdsrådene fra svenske myndigheter (kutt ut mettet fett). Han oppdaget at pasientene hans ikke ble friskere av de rådene han ga, og gikk i gang med en grundig undersøkelse av eksisterende forskning. Han skriver i sin bok «Matrevolusjonen» at han ikke kunne finne en eneste empirisk undersøkelse som støttet det offisielle synet på mettet fett som syndebukk. Her siterer han også overlege og professor i indremedisin i Linkøping, Fredrik Nystrøm:

«Man har drevet og mast om fettfattig kost i 30 år, og så viser det seg å være helt feil»

-Overlege og professor i Indremedisin, Linkøping, Fredrik Nystrøm

Ingen beviser for at mettet fett øker faren for hjerte- og karsykdommer

«Det finnes ikke noen påvist sammenheng mellom mettet fett og hjertekarsykdommer»

-Lege Andreas Eenfeldt, s. 49, Matrevolusjonen

Etter å ha startet å anbefale et lavkarbo kosthold til sine pasienter så Eenfeldt enorme endringer i resultatene. Overvektige pasienter ble slanke, diabetes 2- pasienter kunne trappe ned eller slutte med medisiner, og hjertepasienter ble friskere og kunne slutte eller trappe ned hjertemedisiner. Det finnes flere leger med liknende historier, som Annika Dahlquist og Wulfgang Lutz.

Seven countries study

Hvordan kan dette stemme? Kan så mange mennesker ta så grundig feil? Ifølge Wulfgang Lutz kan de det. Han skriver for eksempel at en av de store undersøkelsene som dagens offisielle ernæringsråd er basert på, Ancel Keys’ «the seven countries study», beviselig er manipulert og falsifisert. Denne undersøkelsen skal ha omfattet rundt 20 land, mens kun de syv landene som passet til Keys’ hypotese skal ha vært inkludert i de endelige resultatene. Både Eenfeldt og Lutz hevder sammen med mange andre at denne undersøkelsen sammen med politiske føringer, og ikke vitenskapelige beviser, la grunnlaget for de rådene vi får angående mettet fett i dag.

Ifølge den svenske legen Annika Dahlquist er det «ut fra et helsesynspunkt ikke mulig på et vitenskapelig grunnlag å rettferdiggjøre et kosthold basert på lavt fettinntak» (s. 31).

Gøran Berglund, siteres slik i på dn.se tilbake i 2009:

«To generasjoner svensker har fått feil kostholdsråd og har på fullstendig sviktende grunnlag forsøkt å holde seg unna fett. Det er nå på tide å gjennomgå kostholdsrådene og basere dem på moderne vitenskap».

-Gøran Berglund, professor i indremedisin ved Lunds Universitet i Sverige

Time Magazine: Beklager, vi tok feil

 

Time om mettet fett

Time Magazine forsider om mettet fett: 1984 til venstre og 2014 til høyre. Bilde fra christopherjamesclark.com

Media har også grepet fatt i dette. Time Magazine, som i 1984 advarte mot å spise mettet fett over hele forsiden, på bakgrunn av nevnte seven countries study, skrev nøyaktig 30 år senere at forskerne hadde tatt feil. Dette på bakgrunn av en større meta-analyse som nylig ble publisert i the annals of internal medicine og som tar for seg all god forskning som er gjort på området de siste 30 år. (time.com). Denne studien konkluderer ifølge Time med at det ikke finnes noe som helst vitenskapelig bevis for at inntak av mettet fett øker faren for hjerte og karsykdommer. Time magazine her flere artikler om hvordan studier avviser mettet fett som en synder for hjerte- og karsykdommer.

Svenske myndigheter har snudd

Via foredrag, bøker, tidsskrifter og andre medier hevdes det altså i større og større grad at fett ikke fører til økt fare for hjerte- og karsykdom. Svenske myndigheter har også snudd i denne saken.
I et foredrag av Andreas Eenfeldt i 2011 referer han Socialstyrelsen:

«…low carb diets can today be seen as compatible with scientific evidence and best practice for weight reduction for patients with overweight or diabetes type 2, as a number of studies show effect in the short term and no evidence of harm has emerged»

Svenske myndigheter hevder altså nå at det ikke finnes beviser for at økt inntak av mettet fett kan føre til skade.

Norske myndigheter tviholder på de gamle rådene

Samtidig hevder myndighetene i Norge altså det motsatte. I pensumlitteraturen for sykepleieutdanningen er det lite fokus på kosthold og hvordan kosthold kan motvirke hjerte- og karsykdom og andre sykdommer. Ingen av pensumbøkene som omhandler sykdom fokuserer på kosthold. Ett unntak er Sjøen og Thoresen som skriver at et høyt inntak av fett fører til høyere totalkolesterol og dermed økt fare for hjerte og karsykdommer (kap 9 s. 163-172). Dette er altså tråd med helsedirektoratets råd, men stikk i strid med vitenskapelig forskning.

Det er kanskje ikke rart at befolkningen blir forvirret og har vanskelig for å vite hvem de skal tro på. Hvordan kan det ha seg at meningene kan være så motsatte, og hva er sannheten? Gir myndighetene gode råd når de hevder at mettet fett er skadelig? Eller fører disse rådene til at folk blir sykere, slik mange hevder?

Mettet fett

Umettet fett er man enige om at er sunt. Men er mettet fett farlig? Nei, viser forskning.

Helsearbeidere har en plikt til å gi helsefremmende behandling

I «Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere» står det i punkt 1.1, kapittel 7 at «sykepleie skal bygge på forskning, erfaringsbasert kompetanse og brukerkunnskap». Videre kan vi lese i punkt 1.4 at «Sykepleieren holder seg oppdatert om forskning, utvikling og dokumentert praksis innen eget fagområde, og bidrar til at ny kunnskap anvendes i praksis». For å kunne gjennomføre disse retningslinjene vil vi som sykepleiere være avhengig av å være oppdatert på hva som er den nyeste forskningen innen våre ansvarsområder. I kapittel to kan vi også lese at «sykepleieren har ansvar for en sykepleiepraksis som fremmer helse og forebygger sykdom».

Pasient og brukerrettighetsloven sier også at «Sykepleiere skal kunne informere om forhold som kan medføre til helseskade og informere om mulige risikoer og bivirkninger» (§ 3-1.Pasientens og brukerens rett til medvirkning).

Rådene bør endres

Det er mye som tyder på at kostholdsrådene som gis med tanke på inntak av mettet fett bør endres. Det synes klart at mat med slikt innhold ikke på noen måte har en sammenheng med økt fare for hjerte- og karsykdommer, noe som har vært årsaken til at vi er blitt rådet til å unngå mettet fett i kosten.

===>>>Neste side: Grunnleggende om karbohydrater

Kilder

Bratt, Anna (copyright 24. desember 2009) Fet mat orsakar inte øvervikt [Internett], Dagens Nyheter. Tilgjengelig fra: < http://www.dn.se/nyheter/sverige/fet-mat-orsakar-inte-overvikt > [Lest 20. august 2014].

Chowdhury, Rajiv et al (2014) Association of Dietary, Circulating, and Supplement Fatty Acids With Coronary Risk: A Systematic Review and Meta-analysis. Annals of internal medicine [Internett], Årgang 88 (hefte 6). Tilgjengelig fra: < http://annals.org/article.aspx?articleid=1846638 > [Lest 28. august 2014].

Hope, Jenny (updated 14. mars 2014) Saturated fat ‘isn’t bad for your heart’: Major study questions decades of dietary advice [Internett], Mail Online. Tilgjengelig fra: < http://www.dailymail.co.uk/health/article-2582867/Saturated-fat-DOESNT-cause-heart-disease-all.html?ITO=1490&ns_mchannel=rss&ns_campaign=1490 > [Lest 27. august 2014].

Lester, Michael (2014) The truth about fat. Time, 12. juni, 2014, [Internett]. Tilgjenglig fra: < http://time.com/2861540/fat-and-carbs-diet-guidelines > [Lest 29. august 2014].

Norsk sykepleierforbund. (oppdatert august 2011) Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere [Internett], Norsk sykepleierforbund. Tilgjengelig fra: < https://www.nsf.no/Content/785285/NSF-263428-v1-YER-hefte_pdf.pdf > [Lest 28. august 2014].

Pasient og brukerrettighetsloven. (2001). Lov om pasient- og brukerrettigheter 01.07.2001.Tilgjengelig fra: < https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63/KAPITTEL_3#KAPITTEL_3 >

Selmer, Randi et al. (oppdatert 05 august 2014) Hjerte- og karsykdommer i Norge – Folkehelserapporten 2014 [Internett], Folkehelseinstituttet. Tilgjengelig fra: <http://www.fhi.no/artikler/?id=110411 > [Lest 20 august 2014].

U.S. Department of health and human services. (oppdatert 2010) Dietary guidelines for Americans, 2010 [Internett], U.S. Department og health and human services. Tilgjengelig fra: <http://www.health.gov/dietaryguidelines/2010.asp>.

http://time.com/4386248/fat-butter-nutrition-health/

Recommended Posts

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Start typing and press Enter to search