Ifølge diabetesfordbundet har ca 350 000 nordmenn diabetes type 2. Diabetes 2 er ikke regnet som medfødt men livsstilsrelatert og er en sykdom som utvikles over tid.

Den kalles også ikke insulin-avhengig- og gammelmanns- diabetes fordi sykdommen ofte kan kureres uten insulintilførsel. Diabetes II er klart vanligst blant middeladrende (over 40 år) og eldre. Halvparten av de som får diagnosen er over 70 år og 10% av mennesker over 70 år har diagnosen. Diabetes 2 kan likevel forekomme i alle aldre.

Årsaker

Diabetes Mellitus type 2 er mye mer vanlig enn type 1. I Norge har ca 350 000 type 2 mens kun 25 000 har Diabetes type 1 (tall fra diabetesforbundet 2012).

Diabetes type 2 skyldes ikke hovedsaklig for lav insulinproduksjon slik som ved type 1, men insulinresistens. Dette kommer sannsynligvis av at reseptorene for insulin er blitt resistente og har sluttet å reagere på insulinet. Dette gjør igjen at insulinet mister mye av sin virkning.

Tilstander som disponerer for Diabetes Mellitus Type 2

 1. Insulinresistens (og muligens noe nedsatt produksjon).
  1. Reguleres med kosthold: Mye karbohydrater og da spesielt raske karbohydrater øker glukoseinnholdet i blodet, som igjen fører til stor insulinproduksjon. Dette kan medvirke til insulinresistens over tid
 2. Fedme/overvekt
 3. Livsstil
 4. Lite fysisk aktivitet
 5. Kosthold
 6. Edlefedme
 7. Høyt LDL-kolesterol
 8. Kortikosteroider
 9. Arv
 10. Andre faktorer
  1. Andre endokrine sykdommer
  2. Medikamenter som tiazider
  3. Sykdom i bukspyttkjertelen (pankreas) som produserer insulin.

De fleste personer med diabetes type 2 er overvektige, har høyt blodtrykk og har forstyrrelser i fettstoffene i blodet.

diabetes type 2

Kosthold er en av faktorene som påvirker risikoen for å utvikle diabetes type 2.

Symptomer

 • Glukosuri – Dvs glukose i urinen
 • Polyuri – Økt urinmengde, personen må ofte urinere
 • Tørste
 • Dehydrering
 • Elektrolyttforstyrrelser
 • Urinveisinfeksjon UVI
 • Vaginitt – Betennelse i vagina, hovedsaklig i skjedens slimhinner

Diagnose

Diagnostiseres på samme måte som Diabetes Mellitus type 1:

–  To fastende blodprøver viser serums- glukose (glukose i blodet) over 6.0 mmol/l i kapillært fullblod
–  Eller over 7.0 mmol/l i venøst plasma

I tvilstilfeller kan pasienten drikke 75 gram sukker oppløst i et glass vann. Dersom han/hun har over 11,1 mmol/l to timer etterpå har hun diabetes.

Behandling

 • Opplæring av pasienten ift sykdommern
 • Økt fysisk aktivitet (kan i seg selv minske insulinresistens hos reseptorene)
 • Vektnedgang
 • Kostholdsendring, mindre karbohydrater
 • Glukose- regulerende medikamenter
 • I noen spesielle tilfeller brukes det mindre doser insulin for diabetes 2 pasienter. Hovedbehandling utenom de livsstilsbaserte er antidiabetika som kommer under her.

Kostholdsråd ved diabetes II

Det anbefales mye tungt fiber og lite raske karbohydrater. Mengde matinntak bør tilpasses vekten. For 60-70 % av diabetes II- pasienter er vektreduksjon en aktuell problemstilling.

Det finnes også en god del leger som behandler Diabetes II med et lavkarbokosthold. Det kontroversielle ift dette er den høye mengde mettet fett som inntas ved et lavkarbo- kosthold.

Det er imidlertid en del undersøkelser som tyder på at karbohydrater er atskillig farligere for mennesker enn mettet fett. Fler og fler leger anbefaler også et lavkarbo- kosthold med mye mettet fett. Uansett så er hovedpoenget her at mindre karbohydrater ser ut til å være gunstig for å behandle diabetes type 2.

Medikamenter

Dersom kostholdsendringen ikke hjelper tilstrekkelig brukes det per orale- medikamenter. Disse medikamentene deles i fire grupper, etter virkemåte:

 1. Metformin
  – Reduserer glukosefrisettningen fra leveren
  – Øker muskel og fettvevets følsomhet for insulin
  – Kan gi bivirkning melkesyreacidose, dvs overskudd av melkesyre i blodet. En svært sjelden men alvorlig tilstand med høy dødelighet.  Obs ift nedsatt nyrefunksjon og blodtrykksmedisiner som ACE- hemmere og Angiotensin 2- blokkere
 2. Akarbose
  – Reduserer opptak av karbohydrater fra tarmen og må derfor taes til måltider
  – Bivirkninger: Luftsmerter og diarè
 3. Sulfonylureaforbindelser
  – Øker frigjøring av insulin fra beta- cellene i pankreas
  – Bivirkning: hypoglykemi (for lavt blodsukker)
 4. Glitazoner
  – Reduserer insulinresistens
  – Bivirkning: Kan gi anemi og væskeretensjon ved kombinasjon med sulfonylureaderivater eller biguanider

Insulin brukes også av noen diabetes II- pasienter som har nedsatt insulinproduksjon. Mange av disse klarer seg med en 1-2 injeksjoner middelse langtidsvirkende insulin for dagen.

Egenkontroll av s- glukose

 • Blodprøve med måling av HBA1c (langtidsblodsukker)
 • Urinprøve: Glukose og albumin
 • Oftalmoskopi (øye-undersøkelse)
 • Forebygging av fotsår hos fotpleier

Komplikasjoner ved Diabetes Mellitus Type 2

 • Diabetes 2 pasienter er spesielt utsatt for arteriosklerose (åreforkalkning), som igjen kan føre til hjerteinfarkt, hjerneinarfkt (slag) og iskemi i underekstremitetene (alvorlig sykdom i beina).
 • Kan skade nyrene ved diabetisk mikroangiopati: Små blodårer får fortykket vegg og kan skade nyrer og netthinne i øyne
 • Nedsatt syn er vanlige langtidskomplikasjoner, spesielt ved dårlig regulert diabetes.
 • Skade på kroppens organer (vanligere blant type I men forekommer også ved type 2)
 • Claudicatio intermittens (røykeben) pga nedsatt blodsirkuasjon i beina
 • Nevropati – Nedsatt følesans

===>>>   Relatert: Neste side, senkomplikasjoner ved diabetes

Start typing and press Enter to search