Hyperglykemi betyr for høyt blodsukker, for mye glukose i blodet. Med for mye menes vanligvis over 10-12 mmol/l. Et svært høyt blodsukker over timer og dager kan være livstruende dersom det ikke behandles.

Når glukosenivået i blodet stiger kommer det glukose over i urinen, dette gir økt urinmengde og økt vannlating. Dette fører til at vi føler tørste. Sukker utskillelsen i urinen fører også ofte til vekttap og kløe i skrittet.

Ubehandlet kan man oppleve syreforgiftning med tung pust som lukter aceton. Man kan få magesmerter, brekninger og bli bevisstløs (diabetisk koma).

Komplikasjoner ved hyperglykemi

Jevnt høyt blodsukker over tid kan også gi andre komplikasjoner over tid. Komplikasjonene skyldes da skader på blodårer og nerver. Dette kan føre til arteriosklerose pga innsnevringer i blodårene. Arteriosklerose kan føre til skader på hjerte, hjerne, føtter, nerver, nyrer og i øynene.

Symptomer

De vanligste symptomene på hyperglykemi er

  • Slapphet
  • Tretthet
  • Hyppig urinlating
  • Vekttap
  • Tørste
  • Psykisk nedstemthet
  • Hyppige infeksjoner
  • Dårlig sårtilheling
  • Kløe og svie nedentil

Hypoglykemi er det motsatte av hyperglykemi og kan medføre føling og komatilstander, noe som kan utvikles raskt og i alvorlige tilfeller gi hjerneskade. 

Mer om hypoglykemi på neste side

===>>>Neste side, hypoglykemi

Start typing and press Enter to search