Matvaretabellen

For å undersøke innhold av næringstoffer i mat anbefaler vi å bruke matvaretabellen.no.

Fra matvaretabellen.no:

«Mattilsynet og Avdeling for ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo har samarbeidet om å utgi Matvaretabellen. Matvaretabellen gir en samlet oversikt over innhold av energi og næringsstoffer for de vanligste matvarene vi spiser i Norge.

Matvarenes innhold av energi og næringsstoffer er målt i den tilstand de vanligvis finnes i butikken, men tabellen gir også næringsinnhold for et utvalg tilberedte matvarer og retter. Alle tabellverdiene gjelder innhold i 100 g spiselig vare, det vil si næringsinnholdet etter at skinn, skall, bein, kjerner eller annet som vanligvis ikke blir spist er fjernet. Matvaretabellen må oppdateres kontinuerlig ettersom nye matvarer lanseres hvert år samtidig som ingredienser og produksjonsmetoder endres i matvarer.

Næringsstoffverdiene i Matvaretabellen kommer fra:

Kjemiske analyser utført i kvalitetssikrede norske laboratorier
Lånte verdier hentet fra industrien eller utenlandske matvaretabeller
Estimerte verdier beregnet ut i fra liknende matvarer og retter»

Siste lavkarbo artikler

Siste lavkarbo oppskrifter

Recent Posts

Start typing and press Enter to search