Her kan du lese om hvordan menneskekroppen er bygget opp, og hvordan den fungerer. Du finner lettleste oversiktsartikler om alle organer og organsystemer, og punktvise lister om deres egenskaper.

Det er gjort på denne måten for at informasjonen skal være enklere å huske. Bla helt nederst på siden for å lese om alle organene og delene av menneskekroppen, som sirkulasjonssystemet, sansene, cellene, nervesystemet, immunsystemet, blodet og mye mer.

Menneskekroppen

Menneskekroppen består for det meste av vann. Ca 60 % av vekten til en voksen mann består av vann. Vannmolekyler er veldig små og 99 av 100 molekyler i kroppen er vannmolekyler.

Kroppen er i prinsippet bygd opp på samme måte som hos alle de andre pattedyrene. Vi skiller oss mest fra de andre pattedyrene med vår oppreiste gange, noe som gjør at vi kommer høyere over bakken enn de fleste firbeinte dyr.

Mennesket får slik oversikt over større områder enn de fleste dyr. Mennesker har vanligvis et velutviklet syn, men har vanskeligere for å følge nesen.

Menneskekroppen

Menneskekroppen består for det meste av vann. Ca 60 % av vekten til en voksen mann består av vann.

Inndeling av kroppen vår

Kroppen deles inn i forskjellige deler:

– Hodet (caput)
– Halsen (collym)
– Armene, eller overekstremitetene (membra superiora)
– Beina, eller underekstremitetene (membra inferiora)
– Kroppen (truncus) – Truncus deles videre inn i brystet (thorax), ryggen (dorsum) og buken (abdomen).

Hver av disse delene deles også videre inn i regioner.

Oppbygning

Absolutt alt i kroppen vår består av celler.

Celler
En celle består av små organeller, som igjen er bygget opp av proteiner. Proteinene igjen er satt sammen av aminosyrer.

Alt i kroppen vår er altså bygget opp av proteiner og aminsoryrer. Det finnes mange forskjellige celler i kroppen, som for eksempel nerveceller eller muskelceller.

Fra celler til vev
Cellene jobber så videre sammen og danner vev. Nerveceller danner for eksempel nervevev, muskelceller danner muskelvev og så videre.

Fra vev, til organer, til kroppen vår
Vevene samarbeider med hverandre og danner organer. Organene samarbeider likefullt for å danne og styre selve kroppen.

===   >>>   Bla deg igjennom menneskekroppen, først sirkulasjonssystemet

Hovedkilder menneskekroppen:

Menneskekroppen av Sand et al.

Se oversikt over alle kilder her

Her kan du lese om hvordan kroppen vår er bygget opp og hvordan den fungerer. Alt om menneskekroppen er basert på pensum fra sykepleierutdanningen i Norge.

Start typing and press Enter to search