Proteinsyntesen skjer på cellenes ribosomer. Å syntetisere betyr å sette sammen. Proteinsyntesen betyr altså sammensetningen av proteiner. På ribosomene kobles altså aminosyrer sammen med hverandre. Når koblingen er komplett har man fått et protein. Et protein består altså av flere aminosyrer som er koblet sammen.

Celler som produserer mye protein inneholder mange ribosomer. Ribosomer finnes enten fritt i cytosol eller festet til kornet endoplasmatisk retikulum. Det er ribosomene som er «kornet» i kornet ER.

ribosomer

Eksempel på ribosomer. Bilde fra www.khanacademy.org

Et ribosom består av RNA- molekyler og proteinmolekyler. De frie ribosomene (de som ikke er festet på kornet endoplasmatisk retikulum) produserer kun proteiner som skal brukes i cytosolen i den aktuelle cellen.

===   >>>   Neste side, Celleskjelettet

Kilder:
Sand et al. – Menneskekroppen – Kap. 2 – Celler
www.khanacademy.org

Start typing and press Enter to search