Psykisk helse er læren om sinnslidelser og omfatter diagnoser som bipolar lidelse (tidligere kalt manisk depressiv lidelse), depresjon, personlighetsforstyrrelse, schizofreni, psykose, angst og andre psykiske lidelser. I helsevesenet er sykdom gjerne delt inn i psykisk helse, som omhandler sinnslidelser, og somatikk som omhandler fysiske lidelser og sykdommer.

Ofte kan det være vanskelig for helsepersonell å vite hva som er psykisk sykdom og hva som er fysisk sykdom hos pasienter. I psykisk helse kan det være en utfordring å oppdage fysisk/somatisk sykdom, mens det i psykiatrien kan være lett for å overse fysisk sykdom, fordi helsepersonellet kan anta at det en del av den psykiske lidelse.

Det er derfor viktig å se hele mennesket og ha fokus på å finne ut hva som virkelig plager pasienten. Under finner du en oversikt over de vanligste psykiatriske diagnosene vi bruker i Norge. I høyre marg har du alltid full oversikt over den aktuelle diagnosen og de andre psykiatriske lidelsene.

Lidelsene omtalt her er de viktigste for sykepleierstudenters eksamen i psykisk helse. All informasjonen er basert på pensumlitteratur fra sykepleierstudiets psykiatridel.

Diagnoser

Personlighetsforstyrrelser

Angst

Depresjon

Bipolar lidelse

Start typing and press Enter to search