Psykisk helse er læren om sinnslidelser og omfatter diagnoser som Bipolar lidelse (tidligere kalt manisk depressiv lidelse), depresjon, personlighetsforstyrrelse, schizofreni, psykose, angst og andre psykiske lidelser. I helsevesenet er sykdom gjerne delt inn i psykiatri som omhandler sinnslidelser og somatikk som omhandler fysiske lidelser og sykdommer.

Ofte kan det være vanskelig for helsepersonell å vite hva som er psykisk sykdom og hva som er fysisk sykdom hos pasienter. I psykatrien kan det være en utfordring å oppdage fysisk/somatisk sykdom mens det i psykiatrien kan være lett for å overse fysisk sykdom, fordi helsepersonellet kan anta at det en del av den psykiske lidelse.

Det er derfor viktig å se hele mennesket og ha fokus på å finne ut hva som virkelig plager pasienten. Under finner du en oversikt over de vanligste psykiatriske diagnosene vi bruker i Norge. I høyre marg har du alltid full oversikt over den aktuelle diagnosen og de andre psykiatriske lidelsene.
Lidelsene omtalt her er de viktigste for sykepleierstudenters eksamen i psykiatri. All informasjonen er basert på pensumlitteratur fra sykepleierstudiets psykiatridel.

Start typing and press Enter to search