Mitokondrier er cellenes kraftstasjoner. Ca 90% av cellenes energiproduksjon foregår i mitokondriene. Alle kroppens celler har mitokondrier, fra noen få til flere hundre i antall. Celler som bruker mye energi, som muskelceller, har flest.

Mitokondrier – oppgaver

Oppgaven til mitokondriene er å omdanne råstoff, det vil si mat, til energi. Vi mennesker har tre kilder til energi; Karbohydrater, fett og proteiner. For at kroppen skal kunne utnytte energien i disse stoffene må den omdannes til noe vi kaller ATP (cellenes «bensin»).

Dette kan sammenlignes med et kraftverk. Et kraftverk mottar f.eks gass eller olje og omdanner dette til elektrisitet. På samme måte omdanner mitokondriene karbohydrater, fett og proteiner til ATP. Dette er energi som kroppen kan forbrenne og utnytte. F.eks når du beveger en muskel, vil du bruke ATP (Adenosin Triphosphat).

Denne prosessen blir enkelt forklart som følger

  1. Vi spiser mat som inneholder karbohydrater, fett og proteiner (energi)
  2. Maten (karbohydrater, fett og proteiner) tas opp fra tarmen til blodet
  3. Blodet frakter «maten» til alle cellene
  4. Mitokondriene omdanner disse molekylene til energi i form av ATP
  5. Denne energien blir forbrukt av energikrevende prosesser i kroppen og cellene våre
Mitokondrier

Mitokondrier er cellenes kraftstasjoner

Mitokondrienes oppbygging

Alle mitokondrier har et ovalt utseende. De er omgitt av to lipidmembraner der den ytterste er glatt og den innerste har en rekke folder. Disse foldene øker arealet i mitokondrien.

Hver mitokondrie har sine egne ribosomer, noe som gjør at de selv kan lage sine egne proteiner. ATP- produksjonen skjer ved hjelp av enzymer i innermembranen. Sitronsyresyklusen skjer også i mitokondriene, nærmere bestemt i det indre rommet.

Andre oppgaver

Den viktigste oppgaven til mitokondriene er å produsere energi, men de har også enkelte andre oppgaver

  1. De deltar i nedbryting av sukkerstoff
  2. De behandler fettstoffskifte
  3. Mitokondrier produserer enkelte stoffer til DNA

===>>>   Neste side, Endoplasmatisk Retikulum

Kilder:
Sand et al. – Menneskekroppen – Kap. 2 – Celler

Start typing and press Enter to search