Respirasjonssystemet deles inn i de øvre og de nedre luftveiene. Vi vil gå igjennom alle delene av respirasjonssystemet i denne og de neste artiklene. Men først en kort beskrivelse av respirasjonssystemets oppgaver.

Oppgaver

Respirasjonssystemet vårt tar seg av utvekslingen av O2 (oksygen) og CO2 (karbondioksid) mellom kroppen vår og atmosfæren. Denne utvekslingen skjer ved at O2 pustes inn gjennom lungene, før det via lungekapillærene (ørsmå blodårer) tas opp i blodet vårt, og derfra fraktes videre til alle cellene i kroppen.

Uten oksygen vil en celle dø. Det er dette som skjer ved et hjerneslag eller et hjerteinfarkt. Cellene i hjernen eller hjertet dør fordi de ikke får oksygen innen en viss tid.

Motsatt vei frakter blodet CO2 fra cellene i kroppen via blodbanen og til lungene, der karbondioksiden (CO2) pustes ut.

Selve gassutvekslingen skjer via en stor og ekstremt tynn overflate i lungene. Utvekslingen er avhengig av at denne sårbare overflaten er fuktig. Dette for at CO2 og O2 skal kunne løses opp og diffundere mellom luften i lungene og blodet.

Respirasjonssystemet

Respirasjonssystemet sørger blant annet for tilførsel av oksygen og utskillelse av CO2.

Respirasjon

Respirasjonen er et uttrykk som omfatter alle trinn av gassutvekslingen mellom celler og atmosfære.

Ventilasjon

Med ventilasjon menes transporten av luft til og fra lungene. Altså å puste.

Gassutveksling

Selve transporten av O2 og CO2 mellom luften i lungene og de enkelte cellene kalles gassutveksling.

Hjertets høyre del mottar blod som er rikt på CO2 og fattig på O2. Dette blodet ankommer fra venene i kroppen og kalles derfor venøst blod. Det venøse blodet pumpes så ut i de to lungearteriene, som leder til hver sin lunge.

Lungearteriene forgreiner seg i mindre arterier og ender i et nett av ørsmå kapillærer i lungene. Disse kapillærene omslutter alveolene i lungene. Det er mellom disse kapillærene og alveolene at selve gassutvekslingen skjer.

Blodet får under gassutvekslingen påfyll av oksygen mens det kvitter seg med CO2 (karbondioksid). Det nå O2- rike, og CO2 fattige blodet, strømmer deretter videre til venstre hjertehalvdel (venstre ventrikkel). Fra venstre hjertehalvdel pumpes så det oksygenrike blodet videre ut i kroppen vår og forsyner alle cellene med friskt O2.

Lungekretsløpet

Denne delen av sirkulasjonssystemet (som begynner i høyre hjertehalvdel og slutter i venstre hjertehalvdel) kalles lungekretsløpet.

Oppsummering: Respirasjonens 4 steg

Respirasjonen frem til cellene kan altså deles inn i fire steg (oksygenet vil ta denne veien og karbondioksiden vil gå motsatt vei):

  1. Ventilasjon i lungene (å puste inn og ut)
  2. Gassutvekslingen mellom alveoler og blod (O2 inn i blodet og CO2 ut av blodet)
  3. Transporten av gass i blodet (fra lunger til celler og celler til lunger)
  4. Selve gassutvekslingen mellom blodet og hver enkelt celle i kroppen

Cellerespirasjon

Cellerespirasjon er et uttrykk som beskriver prosessene som skjer i den enkelte celle, der organiske molekyler oksideres slik at det dannes CO2, vann og ATP.

Luftveiene

På de neste sidene går vi igjennom alle delene av luftveiene, først de øvre luftveiene (nesen, munnhulen og svelget), deretter de nedre (strupehodet, luftrøret og luftrørsforgreiningene).

===   >>>   Neste side, luftveiene

Start typing and press Enter to search