Endoplasmatisk retikulum eller bare «ER» er den største av alle organellene i cellen. Retikulum betyr «lite nett». ER består av et sammenhengende nettverk med membrannkledde blærer og kanaler som er fylt med væske.

Det er særlig mye endoplasmatisk retikulum rundt kjernene i cellene. Dette har sammenheng med det endoplasmatiske retikellet sin viktige rolle i proteinsyntesen. Proteinsyntesen starter i cellekjernene og fullføres ofte på ribosomene i ER.

Vi har to typer ER, glatt og kornet. Disse to har totalt forskjellige oppgaver.

Kornet endoplasmatisk retikulum

Kornene på det kornete retikellet  er ribosomer som er festet på membranoverflaten. Det finnes også frie ribosomer som flyter i cytosol og som også deltar i proteinsyntesen. Mer om disse under «ribosomer«.

Ribosomene setter sammen (syntetiserer) aminosyrer som kommer fra cellekjernen, til proteiner. Proteinene som blir dannet på kornet ER, transporteres så inn i retikulumets hulrom. Deretter pakkes de i transportvesikler (blærer), før de overføres til golgiapparatet (en annen organelle som omtales på neste side). For å unngå forvirring kan kan vi legge til at proteiner som dannes på frie ribosomer ikke følger denne «veien».

endoplasmatisk retikulum

Endoplasmatisk retikulum. Bilde: ndla.no

Glatt endoplasmatisk retikulum

I motsetning til kornet ER så har ikke glatt ER noe med verken ribosomer eller proteinsyntese å gjøre. Glatt ER finnes mest av i leverceller og deltar i produksjonen av fettsyrer og lipider. Fosfilipidene som brukes i cellemembranen og andre membraner på bla organeller produseres i glatt endoplasmatisk retikulum.

Det er også her at kolesterol omdannes til steroidhormoner. Glatt ER fungerer også som lager for kalsium (CA2+) som spiller en viktig rolle ifm med blant annet muskelsammentrekninger.

Som kjent bidrar leveren med en rekke funksjoner, som blant annet nedbryting og omdanning av en del stoffer, slik at disse kan skilles ut av kroppen. Glatt endoplasmatisk retikulum i leveren spiller en viktig rolle i så måte.

Glatt ER inneholder nemlig enzymer som bidrar til å bryte ned og omdanne lite vannløselige avfallsstoffer, giftstoffer og medisiner slik at disse kan skilles ut i urinen via nyrene og gallen.

La oss oppsummere Glatt ER:

  1. Det produserer fettsyrer og lipider
  2. Det omdanner kolesterol til steroidhormoner
  3. Det lagrer kalsium
  4. Det har enzymer som omdanner avfallsstoffer, giftstoffer og medisiner slik at de kan skilles ut av kroppen
  5. Glatt ER finner man hyppigst i leverceller
  6. Muskelceller har en annen form for glatt Endoplasmatisk Retikulum, som kalles sarkoplasmatisk retikulum

===   >>>   Neste side, Golgiapparatet

Kilder:
Sand et al. – Menneskekroppen – Kap. 2 – Celler

Start typing and press Enter to search