Huden er kroppens største organ (vanligvis 1,5- 2 m²), den kler hele dens ytre overflate, og veier ca 5% av total kroppsvekt (dette er uten underhuden).

Huden formidler emosjonelle signaler til omgivelsene, og spiller en viktig rolle i immunforsvaret der den hindrer inntrengende mikroorganismer å komme inn i kroppen og blodstrømmen vår. Den hindrer også at vi blir påført fysiske og kjemiske skader.

En normalt fungerende hud hindrer tap av væke og salter. Ved for eksempel en livstruende brannskade er det nettopp forstyrrelse av salt- og væskebalanse som er livstruende for personen (snl.no).

Regulerer temperaturen

Vår hud spiller også en viktig rolle i temperaturreguleringen vår. Nerver registrerer temperaturen, sender signalene vi ryggmargen og til det temperaturregulerende området i hjernen. Her reguleres blodstrømmen og svettemengden via det autonome nerveystemet, slik at kroppen kan opprettholde en optimal temperatur. Dette skjer i lærhuden (dermis).

Hovedoppgaver

 1. Beskytte mot påvirkning utenfra
 2. Beskytte mot inntrenging av mikroorganismer
 3. Beskytte mot væsketap
 4. Beskytte mot ultrafiolette stråler fra solen
 5. Omdanne kolesterol til vitamin D3, når sollysets ultrafiolette ståler treffer
 6. Lagre fett og væske
 7. Delta i regulering av kroppstemperaturen
 8. Den er et sanseorgan som oppfatter varme, kulde, berøring, trykk og, smerte
 9. Den formidler emosjonelle signaler til omgivelsene
huden

Utsnitt av huden

Hår og negler

Fra huden dannes hår og negler. Her finnes også svettekjerteler og talgkjertler. Til sammen gjør dette vår hud til et eget organsystem. Den sender også signaler til omgivelsene ved at blodstrømmen i den endres. F.eks ved at vi rødmer når vi er flau, eller blir bleke når vi opplever frykt. Da formidler altså huden noe om hvordan vi føler oss.

Den formidler også emosjonelle signaler, ved at små muskler i ansiktet trekker seg sammen og endrer vårt uttrykk.

Menneskehuden består av tre lag inkludert underhuden (subcutis):

 1. Overhuden (epidermis) – skaper en vanntett overflate, ytre avgrensning og vår hudfarge
 2. Lærhuden (dermis) – ligger under overhuden og inneholder hår, og svettekjertler
 3. Underhuden (subcutis) – ligger dypere enn de to andre og inneholder fettvev og væske

===>>> Neste side: Overhuden (epidermis)

Kilder:
http://www.dinside.no/okonomi/ti-sannheter-om-soling/62050005
http://www.webmd.com/skin-problems-and-treatments/picture-of-the-skin#1
https://sml.snl.no/huden
Sand et al. – Menneskekroppen, kap. 3. «Fra celler til kropp»

Start typing and press Enter to search