Dramatiserende perosnlighetsforstyrrelse omtales også gjerne som uberegnlig personlighetsforstyrrelse. Disse personene får gjerne andre til å føle seg usikre og av og til redde. De bruker helsevesenet flittig, både indirekte og direkte. Dette har også ført til at disse personlighetsforstyrrelsene er de som er best beskrevet. De deles inn i undergruppene:

Dyssosial personlighetsforstyrrelse

 • Likegyldighet overfor sosiale forpliktelser, som f.eks felles økonomi
 • Egne behov foran familiens
 • Sårbare på egne vegne
 • Lite forståelse for andres følelser og sårbarhet
 • Lav impulskontroll – kan føre til voldshandlinger
 • Bebreider gjerne andre og har «gode» forklaringer på hvorfor han bare «måtte gjøre som han gjorde»
 • Lærer ikke av straff eller konsekvenser
Dramatiserende personlighetsforstyrrelse

Den kjente diagnosen borderline hører til under «Dramatiserende personlighetsforstyrrelse».

Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse (borderline)

 • Handler impulsivt uten å tenke på konsekvensene
 • Svingende og ustabilt stemningsleie
 • Eksplosiv atferd og dårlig impulskontroll særlig ved kritikk/ grensesetting
 • «Stabilt ustabil»
 • Deles inn i den impulsive og i borderline (ustabile)
 • Borderline:
  • Selvskading
  • Selvmordshandlinger/ trusler
  • Kronisk tomhetsfølelse
  • Dypt utrygg overfor eget selvbilde, mål og verdier
  • Trusler og selvskading i fortvilet forsøk på å få omsorg og anerkjennelse kan forekomme

Dokumentar om BDP (Borderline Personality Disorder/Emosjonelt Ustabil Personlighetsforstyrrelse):

Dramatiserende personlighetsforstyrrelse

 • Følelsesmessig overfladisk
 • Teatralsk fremtreden
 • Følelsesmessig ustabil
 • Lett påvirkelig
 • Overdreven søk etter oppmerksomhet
 • Flørtende
 • Egosentrisk
 • Lett krenkbar

===>>> Neste side, engstelig personlighetsforstyrrelse

Start typing and press Enter to search