Metabolsk alkalose betyr at kroppens miljø er for basisk grunnet noe annet enn respirasjonen. Metabolsk alkalose kan forekomme

  • ved brekninger der man taper saltsyre fra magesekken
  • ved store inntak av bikarbonat (HCO3-)
  • Hypovolemi
    – Tap av væske konsentrerer HCO3- (bikarbonat)
    – Tap av væske aktiverer RAS, noe som øker aldoesteronets virkning. Økt aldosteronvirkning gir økt tap av K+ og H+ via nyrene til urinen

===   >>>   Neste side, respiratorisk acidose

Start typing and press Enter to search