Når patogene mikroorganismer trenger gjennom det ytre uspesifikke immunforsvaret (huden og slimhinnene), bremses ytterligere spredning ved hjelp av det indre uspesifikke immunforsvaret.

Det indre uspesifikke immunforsvaret består som det ytre uspesifikke immunforsvaret av to deler.

  1. Det indre, uspesifikke celleforsvaret
  2. Proteiner som er løst i ekstracellulær væske (ikke cellulære- faktorer)

===>>> Først, det indre uspesifikke celleforsvaret

Start typing and press Enter to search