…fortsetter fra forrige side:

Angsten er altså noe personen er redd for i seg selv. Det som er ekstra ubehagelig med angst er at personen ikke vet hvordan hun skal forsvare seg mot angsten. Noen vanlige angst symptomer som går igjen blant de som rammes er:

 • Svimmelhet
 • Skjelving
 • Kvalme
 • Pusteproblemer
 • Kvelningsfølelse
 • Press i brystet og mellomgulvet
 • Hjertebank
 • Økt puls
 • Trykk i magen

Fysiologiske angst symptomer

 • Økt adrenalinutskillelse
 • Økning av glukoseinnhold i leveren
 • Økende puls
 • Økt respirasjonsstykre
 • Teamperaturforandringer
 • Økt trang til vannlating
 • Menstruasjonsforstyrrelser
 • Blodtrykksforandringer

En personlig opplevelse

Angst er en høyst personlig opplevelse med en energi som ikke kan observeres direkte. Angst kan overføres til andre dersom man er sammen med andre som føler angst. Dette vil kunne forsterke angsten hos den det gjelder.

Angst symptomer kan være overveldende for den det gjelder.

Angst symptomer kan være overveldende for den det gjelder.

Generelle kjennetegn og symptomer på angst

Hildegard Peplau sier at angst er noe universelt som alle mennesker kan oppleve og beskriver følgende 8 kjennetegn og angst symptomer.

1. Angst er en subjektiv følelsesmessig opplevelse som erfares som en ubehagelig bekymring eller uro, gjerne som en forutanelse om noe truende.

2. Angst er en energi og kan derfor ikke observeres direkte. Virkningen av den, slik som kroppsspråk og fysiologiske uttrykk kan imidlertid observeres.

3. Angst utløses kognitivt av en reell eller innbilt påvirkning, enten av indre eller ytre opprinnelse. Påvirkningen er en trussel om en selv og ens verden.

4. Angst utløser en umiddelbar fysiologisk reaksjon, noe som igjen kan utløse en forutanelse av at noe fryktelig er i ferd med å skje. Ofte relatert til tap av kontroll/ at man ikke vil mestre situasjonen.

5. Det finnes en bevissthet om noe foruroligende, et ubehag man føler som forsterkes av de fysiologiske reaksjonene.

6. Angsten er adaptiv; Den tjener som et varselsignal om en forestående trussel mot organismens overlevelse – spesielt overlevelse av selvet. En umiddelbar respons vil aktiveres for å gjenopprette velvære og sikre overlevelse. Dette kalles lindrende atferd. Hensikten er å hindre at angsten øker, redusere den og lindre.

7. Angst opptrer i 4 forskjellige nivåer: Mild, moderat, alvorlig og som panikk.

8. Det kan finnes en disposisjon for angst i enkelte familier

===>>> Neste side, angst nivåer

Start typing and press Enter to search