Lysosomer fungerer som cellenes avfallsstasjoner.

Lysosomer er små enzymholdige væskefylte vesikler. De inneholder rundt 40 enzymer som bryter ned makromolekyler, partikler og bakterier.

Lysosomenes oppgaver er

 • Å fungere som cellenes avfallsstasjoner eller renholdsverk
 • Sørge for at celler som ikke lenger fungerer brytes ned og dør
 • Bryte ned annet cellulært avfall
 • Å bryte ned organeller eller deler av organeller som ikke lenger fungerer som de skal
 • Å bryte ned næringsstoffer til mindre byggesteiner. Nedbrytningsprodukter som er nyttige for cellen fraktes ut i cytosolen der de brukes på nytt
 • Å sørge for celledød hos egen celle som ikke lenger fungerer som den skal
 • Bryter ned makromolekyler, parikler og bakterier
lysosomer

På bildet ser du eksempel på lysosomer. Bilde fra: http://images.slideplayer.se

De viktigste enzymeme som deltar i prosessene i lysosomer er

 1. Nuklease
 2. Carbohydrase
 3. Protease
 4. Lipase

Det viktigste å huske for helse og sosialfagsstudenter er at lysosomer er cellenes avfallsstasjoner.

===   >>>   Neste side: Cellekjernen

Kilder:
Sand et al. – Menneskekroppen – Kap. 2 – Celler

Start typing and press Enter to search