Erytrocytter er de blodlegemene som vi kaller for røde blodceller. De røde blodcellene frakter O2 (oksygen) fra lungene til cellene, og CO2 (karbondioksid) motsatt vei. Når CO2 ankommer lungene pustes den ut gjennom utpust.

På samme tid, mens lungene er fylt med luft, tilføres blodet oksygen. Oksygenet binder seg til hemoglobinet i erytrocyttene, og fraktes ut til cellene via blodbanen.

Se detaljene for hvordan dette skjer under respirasjonssystemet

Det finnes like mange erytrocytter i blodet som det finnes andre celler til sammen i hele menneskekroppen. Det vil si ca  25.000 milliarder røde blodlegemer. Antallet angis ved at det regnes ut antall per liter eller per 0,000 001 l.

I gjennomsnitt har kvinner færre erytrocytter enn menn per liter blod.

erytrocytter

Erytrocytter kalles også for røde blodceller. Bilde fra public-domain-image.com

Reduksjon av røde blodceller gir mindre O2 til cellene

Ved reduksjon av røde blodceller, reduseres også evnen til å frakte O2 til cellene. Det er ikke dermed sagt at høyt hemoglobin bare er sunt. Ved økning av hemoglobin blir nemlig blodet tykkere, noe som fører til at belastningen på hjertet kan øke.

Erytrocyttenes form

Erytrocyttene er runde og flate i formen, nærmest som bildekk eller smultringer (se bildet over), men uten hull i midten. De har stor overflate på grunn av sin flate form, noe som gjør at utvekslingen av CO2 og O2 mellom erytrocytter og celler går lettere.

Erytrocyttenes form bidrar dermed til at gassutvekslingen i lungene (der O2 tas opp fra atmosfæren og CO2 pustes ut) foregår raskere og lettere..

Hemoglobin

Erytrocyttene er som små sekker fylt med molekylet hemoglobin. Det er som nevnt hemoglobinet som binder seg til oksygenet slik at dette kan fraktes rundt til cellene.

Erytrocyttene har ikke verken mitokondrier, cellekjerne eller andre organeller. Dermed bruker de ikke noe av oksygenet som de frakter selv (de benytter anaerob metabolisme, i motsetning til aerob metabolisme).

Fleksibel cellemembran gjør at de røde blodcellene kan endre form

Erytrocyttene har en diameter som er større enn den til kapillærene, som de trenger gjennom. På grunn av unge erytrocytters fleksible cellemembran, endrer de imidlertid form og blir strukket slik at de kan presses gjennom kapillærene.

Når de er inne gjenvinner de sin opprinnelige form. Det er i kapillærene gassutvekslingen foregår. Her veksles karbondioksid fra cellene ut og friskt oksygen tas opp.

Les mer om hvordan gassutvekslingen foregår her

Hvert hemoglobinmolekyl har kapasitet til å frakte fire oksygenatomer. Av oksygenet som fraktes fra lungene til cellene er hele 98,5% bundet til hemoglobin. 23% av karbondioksiden er bundet til hemoglobin.

Nydanning av erytrocytter

Erytrocytter kan ikke dele seg og slik skape nye celler. Nydanning av erytrocytter foregår i beinmargen ved hjelp av stamceller. Det er nyrene som regulerer produksjonen av erytrocytter. Dette foregår slik:

 1. Blodet passerer gjennom nyrene
 2. Ved hjelp av nyrene registreres konsentrasjon av oksygen i blodet
 3. Ved lav konsentrasjon sendes det ut hormonet erytropoietin
 4. Erytropoietin føres med blodet til beinmargen
 5. Produksjon av nye erytrocytter starter

Næringsstoffer som er viktige for produksjon av erytrocytter

For at et menneske skal opprettholde normal erytrocyttproduksjon er det avhengig av å få tilført nok av følgende stoffer gjennom kosten:

 • Jern – det er jernet i hemoglobinet som binder oksygenet
 • Protein
 • Kobber
 • Vitamin B12 – nødvendig for syntetisering (sammensetting) av DNA. Mangel går utover celledeling, noe som spesielt rammer nydanning av erytrocytter.  Mangel på vitamin B12 kan gi anemi.
 • Vitamin B6
 • Vitamin B2
 • Folinsyre – nødvendig for syntetisering (sammensetting) av DNA

Regulering av erytrocyttproduksjon

Hormonet erytropoietin dannes i nyrene og styrer reguleringen av erytrocyttproduksjonen. Målet med reguleringen er å oppnå balanse mellom kroppens kapasitet til å frakte O2 og O2 behov.

Hormonet virker på det som skal bli de røde blodcellene i beinmargen. Det stimulerer da til økt celledeling.

Dersom nyrene registrerer at oksygentilførselen avtar (f.eks ved blødning) vil de øke dannelsen av erytropoietin, og dermed vil antall erytrocytter også øke.

=== >>> Neste side: Levkocytter (hvite blodceller)

Kilder:

Menneskekroppen av Sand et al.
http://nhi.no/forside/kroppen-var/blodet-30604.html

Start typing and press Enter to search