Levercellene produserer galle. Men hva er oppgavene til gallen og gallesaltene?

Galle er nødvendig for spalting og absorpsjon av fett. Gallen skilles ut fra cellene til gallekapillærer mellom levercellene. Den strømmer så via stadig større kanaler og til gallegangen (ductus choledochus).

Fra gallegangen går en sidegang til galleblæren som henger på undersiden av leveren og lagrer galle. Fjerning av galleblæren skaper kun små problemer.

Gallesaltene

Den viktigste delen av gallen er gallesaltene. Gallesaltene dannes i leveren, av kolesterol. Gallesaltene har oppgaver i omtrent hele tynntarmen, og de absorberes først i slutten av tynntarmen.

Gallesaltene emulgerer fettdråpene (gjør de mindre), slik at lipase fra pankreas (bukspyttkjertelen) lettere kan spalte triglyseridene. Gallesaltene danner også miceller som er viktig i fordindelse med fordøyelsen av fett.

Til slutt absorberes de altså selv, og føres tilbake (95% føres tilbake, 5% skilles ut i avføring – de 5% erstattes ved nydannelse fra levercellene) til leveren via portåren, så brukes de igjen.

Ved høy konsentrasjon av gallesalter i portåreblodet (f.eks etter et måltid) øker leverens transport av gallesalter over i gallen. Osmose gjør at gallesaltene drar med seg vann og gallens volum øker.

Gallesaltene oppsummert

  1. Deltar i spaltingen og absorbsjonen av fett
  2. Danner miceller som er viktig ifm fordøyelsen av fett
  3. Emulgerer (gjør mindre) fettdråpene slik at lipase fra bukspyttkjertelen lettere kan spalte triglyseridene

===>>> Neste side, gallestein

Start typing and press Enter to search