Våre lunger er kjegleformet og fyller hver sin halvdel av brysthulen. Spissen av de kjegleformete lungene peker opp og ligger litt høyere enn kragebenet. Bunnen av lungene ligger ned mot diafragma og har en konkav form, som passer inn mot kuppelformen til diafragma.

Lungene omsluttes av plevra (brysthinnen)

Våre lunger er omsluttet av brysthinnen (plevra). Den består av enlaget plateepitel. Plevra fungerer for lungene som perikardet for hjertet.

Plevra omgir hele lungen utenom lungeroten der bronkiene entrer. Plevra består av:

  • De viscerale plevrahinnen som dekker lungeoverflaten
  • Den parietale plevrahinnen som dekker innsiden av brystveggen
  • Plevrahulen: Mellom de to plevrahinnene er det et hulrom, plevrahulen. Denne fungerer akkurat som perikardhulen i hjertet.

Denne plevrahulen inneholder i likhet med perikardhulen en væske som gjør at plevrahinnene kan gli mot hverandre uten at det skapes noe særlig friksjon. Denne væsken hjelper også å hindre at hinnene trekkes fra hverandre under ventilasjonen.

Lungene

Bilde av lungene fra wikipedia.org

Lungelappene

Våre lunger består av lungelapper. Den høyre lungen består av tre lapper og den mindre venstre består av to.

Lungeroten

Lungeroten kommer inn i lungen gjennom lungeporten. Lungeroten inneholder

  • Hovedbronkus
  • Grener av lungearterien
  • Grener av lungevenene
  • Lymfeårer
  • Nerver

Like etter inngangen til lungene forgrener hovedbronkus, lungearterien og lungevenene seg og følger hverandre videre inn i lungen.

Lungesegment

En lungelapp er delt i flere segmenter. Hvert segment forsynes fra hovedbronkus og en gren av lungearterien. Høyre lunge har ti segmenter mens venstre har åtte segmenter. Denne inndelingen gjør det mulig å fjerne ett segment kirurgisk uten at det berører funksjonaliteten for resten av lungen

Lungenes blodtilførsel

Arterielt blod tilføres lungene via bronkialarteriene. Bronkialarteriene kommer fra aortabuen og følger bronkialtreet. De forsyner der bronkienes vegger, blodåreveggene, lymfeknutene og plevra.

Les mer om dette i boken menneskekroppen, av Sand et al.

=== >>> Neste side: Ventilasjon

Start typing and press Enter to search