Det er vanlig å dele nervesystemet vårt inn i det perifere og det sentrale nervesystemet. Disse blir omtalt på de neste sidene.

Overføring av en nerveimpuls fra en nervecelle til en muskelcelle

Nervecellene er i virkeligheten ikke i direkte kontakt med de andre cellene. De er i kontakt via noe som kalles synapsespalten. Synapsespalten er enkelt og greit et lite mellomrom mellom synapsen (enden på aksonet) og den mottakende cellens ende. Alle signaler som overføres fra en nervecelle går altså via en synapsespalte.

Måten en nerveimpuls overføres på er enkelt forklart slik:

  1. En impuls går som et elektrisk signal langs aksonet, mot for eksempel en muskelcelle
  2. Når impulsen (aksjonspotensialet) når enden av aksonet frigjøres det visse signalstoffer inn i synapsespalten (området mellom nervecellen og muskelcellen)
  3. Signalstoffene diffunderer da over synapsespalten og reagerer med enden på den mottakende muskelcelle
  4. Muskelen mottar signalet og trekker seg sammen

En nervecelle er i kontakt med, og kan derfor direkte innervere fire typer celler på denne måten

  1. Andre nerveceller
  2. Sanseceller
  3. Muskelceller
  4. Kjertelceller

===   >>>   Neste side, det perifere nervesystemet

Start typing and press Enter to search