Blodkultur er blodprøver som er ment å påvise bakterier eller sopp i blodet. De tas på egne typer glass, såkalte blodkulturkolber.

Disse finnes i to versjoner, en for å påvise aerobe mikroorganismer og en type for anaerobe mikroorganismer.

Det er strenge retningslinjer for blodprøvene, og man kan risikere et falskt positivt prøvesvar dersom man er uforsiktig og prøven blir forurenset.

Når tas det blodkultur?

Blodkultur blir tatt med mistanke om bakterier eller sopp i blodbanen. For eksempel ved symptomer som frostanfall der man mistenker sepsis, eller ved mistanke om endokarditt. Endokarditt er en tilstand der det vokser bakterier på innsiden av hjertet og på selve hjerteklaffene.

Dyrking av eventuelle bakterier i blodkultur vil kunne fortelle legen noe om hvilke bakterier som eventuelt er tilstede og han vil enklere kunne velge riktig antibiotika.

Dersom man har feber over 38,5 og mistenker at årsaken er en av følgende sykdommer vil man også vurdere å ta blodkultur:

Sepsis
Endokarditt
Pneumoni
Pyelonefritt
Infeksjon fra kateter, sprøyter eller andre fremmedlegemer
Hemoglobin (Hb)

Hemoglobin er et protein som finnes i de røde blodcellene (erytrocyttene) og binder oksygenet i blodet. Jobben til Hb er å bidra til at oksygenet fraktes fra lungene og rundt i kroppen.

blodkultur

Blodkultur tas med sterile hansker – bilde: tidsskriftet.no

===  >>>   Neste side: Hemogblobin

Start typing and press Enter to search