Nervesystemet deles i to deler

 1. Det perifere
  Består av nerver som strekker seg fra hjernen og ryggmargen til mer perifere deler av kroppen.
 2. Det sentrale
  Består av hjernen og ryggmargen.

Samarbeid mellom celler

Selv om kroppen vår består av mange ulike celletyper, så fungerer den likevel som en enhet. Dette er mulig på grunn av et godt samarbeid mellom alle disse celletypene. For at dette samarbeidet skal være mulig må alle de forskjellige cellene, vevene og organene kommunisere effektivt med hverandre. 

Nervesystemet deles i en sentral og en perifer del.

Nervesystemet deles i en sentral og en perifer del.

Kommunikasjon mellom cellene

Denne kommunikasjonen skjer hovedsaklig ved hjelp av nervesystemet og det endokrine systemet (hormonene). Det er imidlertid nervesystemet som kommuniserer raskest. Dermed er det nervesystemet som er ansvarlig for alle reflekser, raske reaksjoner og bevegelser. For eksempel styres alle våre bevegelser av skjelettmuskelceller, som igjen styres direkte av nervesystemet.

Det er sentralnervesystemet som tolker sansestimuli fra våre omgivelser, og leder disse til hjernen vår, der de blir tolket og registrert av vår bevissthet. 

Det somatiske motoriske nervesystem består av nerver, som forbinder hjernen og ryggmargen, med muskler og sensoriske nerver i huden.

Vårt nervesystem tar seg også av en rekke andre funksjoner i kroppen vår. Det autonome nervesystem bidrar for eksempel ved regulering av blodtrykk og pusterate , uten at vi bevisst trenger å styre dette.

Animasjon

Animasjonen under viser hvordan signaler overføres fra en nervecelle til en annen:

Nerveceller og gliaceller

For bedre å forstå hvordan det sentrale og det perifere systemet fungerer bør du vite litt om hvordan de to celletypene (nerveceller og gliaceller) i nervesystemet fungerer. På neste side blir dette enkelt forklart. Først litt om sykdommer.

Sykdommer

«Av alle sykdommer i nervesystemet , er den vanskeligste at mennesker sliter med smerte, og mye av dette er nerverelatert» – Dr. Shai Gozani, grunnlegger og CEO hos Neurometrix. Det antas at ca 100 millioner mennesker lever med kronisk smerte.

Sykdommer man finner i nervesystemet er ifølge Mayoklinikken:

 • Epilepsi, som gir anfall forårsaket av unormale elektriske signaler mellom nervecellene
 • Parkinsons sykdom, en progressiv nervesykdom som går utover bevegelse og som kan gi smerter
 • Multippel sklerose (MS), som forårsakes av at myelinlaget som fungerer som beskyttende isolasjon rundt nervecellene svekkes (kosthold har vist seg å kunne påvirke og svekke ms- symptomer: http://www.ms-uk.org/paleolithic-diet-improved-rrms-patients%E2%80%99-quality-life-study-shows-100117)
 • ALS, en kronisk nervesykdom som svekker musklene gradvis
 • Huntingtons sykdom, en tilstand som forårsaker at nervecellene i hjernen svekkes
 • Alzheimers sykdom, en betegnelse på en rekke plager som påvirker det mentale, spesielt hukommelsen
  Musikk og assossiering har vist seg å være en effektiv måte å «vekke» folk med alzheimers. Se en nydelig video om dette her:

Inndeling

Det finnes flere måter å dele inn vårt nervesystem. På omhelse.no finner du samme inndeling som er brukt i pensumboken fra sykepleierutdanning i Norge i en årrekke, Menneskekroppen av Sand et al (en av de beste bøkene fra studiet). Du kan bla deg videre ved å klikke «neste side» under, da blir hele nervesystemet systematisk gjennomgått.

Inndeling:

===   >>>   Neste side, nerveceller

Kilder:
Sand et al. – Menneskekroppen – Kap. 4 – Nervesystemet
www.news-medical.net
www.livescience.com
www.ms-uk.org

 


 

Start typing and press Enter to search