Elektrolytter (blodsalter) er vannløselige og består av syrer, baser og ioner. Vi finner elektrolyttene både i og utenfor blodbanen. Videre finnes elektrolyttene både i cellene (i intracellulærvæsken) og utenfor cellene (i ekstracellulærvæsken).

Mengden elektrolytter i blodbanen regulereres først og fremst via nyrene, selv om også lungene bidrar til regulering av elektrolyttinnholdet.

Elektrolyttenes rolle

Elektrolyttkonsentrasjonen i ekstracellulærvæsken er omtrent den samme som i havet. Elektrolyttreguleringen spiller en viktig rolle i forbindelse med mange viktige funksjoner i kroppen, blant annet

Ubalanse i elektrolyttnivået i kroppen

Ubalanse i elektrolyttnivået i kroppen kan tyde på væskeforstyrrelser, enten for mye eller for lite væskeinnhold. Dette kan gi svært alvorlige konsekvenser. De viktigste følgene og symptomene er

Elektrolytter

Elektrolytter påvirker det meste i kroppen

Behandling ved elektrolyttforstyrrelser

Måling av «ferske» elektrolytter kan fortelle legen og sykepleieren mye om personens helsetilstand. Ved ubalanse i elektrolyttinnholdet, vil man først og fremst finne årsaken til ubalansen og behandle denne.

Deretter vil man eventuelt behandle underliggende sykdom og korrigere ubalansen. Dersom man forsøker å korrigere ubalansen uten å først finne årsaken vil man kunne påføre pasienten alvorlig og livstruende skade.

Elektrolytter tilføres kroppen vår via matvarer, og skilles ut via svette, urin og avføring. De viktigste elektrolyttene er natrium, kalium, kalsium, magnesium, klor og bikarbonat.

Hvor finner vi de forskjellige elektrolyttene?

 • Magesaft inneholder mye natrium, kalium, hydrogen og klorid (Na+, K+, H+, Cl-)
 • Galle inneholder hovedsaklig Na+
 • Pankreassaft inneholder hovedsaklig HCO3-, bikarbonat
 • Svette inneholder mye Na+

Positive og negative elektrolytter

Vi deler elektrolyttene inn i to grupper; Positivt ladete (kationer), og negativt ladete (anioner). Dersom antallet positivt ladete elektrolytter er likt antallet negativt ladete, sier vi at vi har elektronnøytralitet.

Både i og utenfor cellene har vi elektronnøytralitet, det betyr at antallet kationer er likt antallet anioner. Sammensetningen er imidlertid ulik. Det er f.eks mer kalium inne i cellene enn utenfor, og mer natrium ekstracellulært enn intracellulært.

Kationer (positivt ladete)

Noen av de viktigste kationene er

 • Natrium (Na+), som det finnes mye av i ekstracellulærvæsken (utenfor cellene)
 • Kalium (K+), som det finnes mest av inne i cellene
 • Kalsium (Ca++), som finnes i lavere konsentrasjoner enn de over, men som likevel er livsviktige
 • Magnesium (Mg++), også lavere konsentrasjoner enn de to første, og også livsviktige

Anioner (negativt ladete)

De viktigste anionene, det vil si negativt ladete elektrolytter, er

 • Klor (Cl)
 • Bikarbonat (HCO3)
 • Fosfat (HPO4)
 • Proteinanioner

Fordeling av anioner og kationer

Kationer

 • Intracellulært: Mest kalium
 • Ekstracellulært: Mest natrium

Anioner

 • Intracellulært: Mest Fosfat og protein
 • Ekstracellulært: Mest klorid og bikarbonat

To av de aller viktigste elektrolyttene du bør kunne noe om er natrium og kalium. Vi går igjennom disse to på de neste to sidene. Først kalium.

=== >>> Neste side, kalium

Start typing and press Enter to search