Kroppssansene deles inn i somatiske og viscerale sanser. Soma betyr kropp og viscera betyr innvoller.

De somatiske kroppssansene

Soma= Kropp. De somatiske sansene består av sanseceller i hud og bevegelsesapparatet. Disse sansecellene i hud, muskler, ledd og sener gir nervesystemet informasjon om påvirkning av huden, og om stilling og bevegelse av kroppsdeler.

De viscerale sansene

Viscera= Innvoller. De viscerale sansene knyttes til innvollene. Disse sansecellene som vi finner i innvolsorganer og blodårer registrerer flere typer påvirkning. Detaljer rundt dette kan lese mer om i «menneskekroppen» sine kapitler om organsystemene og under de forskjellige organsystemene her på omhelse.no

trombose

Kroppssansene består av «trykk- og berøringssansen»,

Smertesansen

Sanser som reagerer på smerte finnes i både hud, bevegelsesapparatet, og i innvoller. Smertesansen omtales her.

=== >>> Neste side: Trykk- og berøringssansen

Start typing and press Enter to search