Smerte oppleves ved ødeleggelse eller nær ødeleggelse av kroppsvev. Smerte skiller seg tydelig fra alle de andre sansene ved at den kjennes sterkt ubehagelig, og kan oppleves skremmende.

Smerte påvirker det autonome nervesystemet

Den skiller seg også ut ved at den påvirker, som frykt og sinne, det autonome nervesystemet. En slik påvirkning fører blant annet til økning av blodtrykk og hjertefrekvens, samt reduksjon av blodsirkulasjon til huden.

Dersom en kroppsdel opplever en plutselig smertepåvirkning utenfra, vil den også automatisk trekke seg bort fra stimulusen.

Smertesansen hjelper oss å overleve

Smertesansen beskytter oss mot skader. Den signaliserer at vi må fjerne oss fra objektet som forårsaker vevsskade. Dersom smertesansen er dårlig utviklet, eller ikke fungerer som den skal, vil selv dagligdagse aktiviteter kunne gi livstruende skader.

Tenk deg at du har alvorlige plager i tarmsystemet, men du kjenner ingen smerter eller ubehag. Dermed vil du heller ikke oppsøke lege, og skaden eller sykdommen får tid til å utvikle seg til å bli livsstruende, eller kronisk.

Eller dersom du ligger i sengen over lang tid. Dette fører til nedsatt blodsirkulasjon i områdene som presses mot madrassen. Ved litt ubehag endrer du  vanligvis stilling, men uten dette ubehaget vil du kunne pådra deg varige vevsskader og infeksjoner, på områder som over tid har nedsatt sirkulasjon.

Smertesansen er derfor regnet som den kanskje viktigste sansen vi har for overlevelse.

Smerte

Smerte oppleves svært subjektiv og kommer av skade eller nær skade på kroppsvev.

Hormonell påvirkning kan dempe smerteopplevelsen

Smerteopplevelsen er svært individuell. Det er en rekke faktorer som påvirker vår smerteopplevelse. En person som blir skadet i en MMA kamp vil kanskje ikke kjenne smerten før kampen er over. Dette har blant annet med hans nivå av adrenalin og andre hormoner i blodbanen å gjøre. Hormonell påvirkning kan dempe eller fjerne smertefølelsen helt.

To typer smerter

Vi deler gjerne smerte inn i to typer:

  1. Nociseptiv
  2. Nevrogen

1. Nociseptive smerter

Nociseptiv smerte utløses av stimuli som aktiverer nocireseptorer. Akkurat som kroppssansene kan nociseptiv smerte deles inn i somatisk og visceral type.

Somatisk smerte

Med den somatiske smerten menes overflatisk smerte som kommer fra huden, og dyp smerte, som kommer fra skjelettmuskulatur, bindevev, knokler og ledd.

Visceral smerte

Med visceral smerte menes stort sett passiv påvirkning, som f.eks nyrestein som hindrer passasje, og dermed gir smertefølelse pga opphopning av væske.

2. Nevrogene smerter

Fantomsmerter er en form for nevrogen smerte.  Det samme er isjassmerter, helvetesild og trigeminusnevralgi. Det finnes mange ulike årsaker til nevrogene smerter. Nevrogen smerteopplevelse er likevel alltid lokalisert til det området der smertefibrenes frie nerveender befinner seg.

Isjassmerter

Isjassmerter kommer av press på bakre rot til en ryggmargsnerve. Grunnen er utposning av en mellomvirkvelskive i korsryggen.

Isjassmerter kan oppstå pga løfting med uheldig kropsstilling. Smerteopplevelsen er lokalisert til forskjellige hudområder på beinet. Hvilke områder det gjelder kommer an på hvor nervefibrene som er i klem kommer fra.

Trigeminusnevralgi

Trigeminusnevralgi skyldes nevrogene smerter ved virsusinfeksjon i spinalgangliene (snl.no). Kan gi intense brennende smerter i hudrområdene som rammes.

Fantomsmerter

Fantomsmerter er en form for smerte som kommer fra et organ eller en kroppsdel som er fjernet. Kan ofte oppleves etter amputasjon av arm eller ben. Hjernen tolker da signalene som om kroppsdelen fremdeles eksisterer, men at den er skadet.

Smertebehandling

Vi har hovedsaklig 4 typer smertebehandling. I tillegg har studier vist at mindfulness kan være mer effektivt enn standard behandling for noen typer smerte. Les mer på neste side:

===   >>> Neste side: Smertebehandling

Kilder:
https://www.nih.gov/
Sand et al. – Menneskekroppen – Kap. 5 – Sansene

Start typing and press Enter to search