Det indre uspesifikke ikke- cellulære forsvaret kalles også protein- forsvaret. I ekstra-cellulær væsken finnes det 4 faktorer som alle er viktige deler av det indre uspesifikke ikke- cellulære immunforsvaret. Disse fire er komplementsystemet, transferin, interferon og akuttfaseproteiner.

 1. Komplementsystemet
  Komplementsystemet består av ca 20 plasma-proteiner. Når et av proteinene aktiveres av f.eks en infeksjon oppstår en kaskadereaksjon der det første proteinet aktiverer det neste og så videre. For hver aktivering blir reaksjonen sterkere. Komplementsystemets funksjoner kan oppsumeres i 4 deler.

  1. Kompleks
   – Noen av komplementproteinene lager et kompleks som lager hull i cellemembranen og bakterien dør.
  2. Frigjøring av histamin
   – Noen av komplementproteinene stimulerer frigjøringen av histamin. Dette gjør at permeabiliteten (gjennomtrengeligheten) til kapillærårene øker. Dermed får fagocyterende celler lettere tilgang til å fagocytere (spise) bakteriene.
  3. Kjemotaksineffekt
   – Noen av komplementproteinene virker som kjemotaksiner. Dette leder nøytrofile granulocytter til betennelsesstedet.
  4. Opsonineffekt
   – Ett av komplementproteinene fungerer som opsonin. Det vil si at det fester seg på bakteriens membran. Dette gjør at fagocyterende celler (nøytrofile granulocytter) kan feste seg og spise bakterien. Komplementsystemet bekjemper altså inntrengere både ved å angripe dem direkte og ved å stimulere fagocyterende celler.Komplementsystemet er spesielt viktig i forbindelse med betennelse.
 2. Transferrin
  – Transferrin virker ved å binde jern, og dermed gjøre vekstvilkårene for bakterier vanskeligere. Jern er et essensielt næringsstoff for bakterier.
  – Transferrin produseres i leveren.
 3. Interferon
  – Interferon er et stoff som skilles ut når en celle blir ødelagt av virus
  – Det fester seg deretter på celler som ikke er infisert og får disse til å produsere proteiner som slik hindrer cellene i å blir ødelagt av viruset
  Interferon virker på forskjellige typer virus.
 4. Akuttfaseproteiner
  – Akuttfaseproteiner er en gruppe plasmaproteiner produsert av leveren. Leveren begynner å produsere disse tidlig ved en infeksjon, derav navnet. Akuttfaseproteiner bidrar til å hemme ødeleggelsen av celler og vev i betennelsesproseesen ved å hemme virkningen av de skadelige stoffene som skilles ut fra fagocyterende celler.
  – CRP, C-reaktivt protein er blant proteinene i akuttfaseproteinene og dette brukes som måling på om en infeksjon skylles virus eller bakterier. Ved bakterieinfeksjon kan antallet mer enn hundredobbles mens det ved virusinfeksjon er betydelig lavere antall CRP tilstede.

Oppsummering av det uspesifikke immunforsvaret
Det uspesifikke immunforsvaret består altså av et celleforsvar og et protein- forsvar (det uspesifikke ikke- cellulære immunforsvaret).

Celleforsvaret består av tre typer celler; Granulocytter, makrofager og naturlige drepeceller.

Proteinforsvaret, eller det indre uspesifikke ikke- cellulære immunforsvaret består av fire deler:

 • Komplementsystemet
 • Transferrin
 • Interferon
 • Akuttfaseproteiner

Det indre uspesifikke immunforsvaret trer i kraft dersom inntrengere har klart å passere det ytre uspesifikke immunforsvaret.

===   >>>   Til oversikt over immunforsvaret

Start typing and press Enter to search