Ved moderat mani oppleves et tydelig hevet stemningsleie, der personen virker lystig, men kan også plutselig bryte ut i gråt. Vanligvis vil imidlertid livet sees på som en lek. Tankevirksomhet vil være intensivert med redusert konsentrasjon på grunn av stor tankeflyt og lett distraherbarhet. 

I moderat mani forekommer vanligvis ikke hallusinasjoner, men grandiose forestillinger kan oppstå. Personen har dårlig tid pga mange prosjekter som foregår samtidig. Han mangler selvinnsikt og vurderingsevne og har et nedsatt søvnbehov.

Personen kan gjerne har et godt og smittende humør og være kontaktsøkende, men han blir fort slitsom å være rundt. Det er vanlig med dårligere personlige hygiene.

Personen vil reagere totalt uforstående til forslag om behandling; Han har jo aldri følt seg i bedre form! Det er da vanlig å reagere med aggresjon.

Ved moderat mani må legen vurdere om poliklinisk oppfølging eller sykehusinnleggelse er den beste behandlingen for det unike tilfellet.

 

Moderat mani

Moderat mani kan vidra til at man ser på livet som en lek

===>>>   Neste side, alvorlig mani

Start typing and press Enter to search