Nøytrofile granulocytter

Nøytrofile granulocytter har et kornete utseende. Bilde: Wikipedia.org


Nøytrofile Granulocytter


Nøytrofile granulocytter spiller en svært viktig rolle ved bekjempelse av bakterielle infeksjoner. Denne typen hvite blodceller omtales ofte som stormtroppene under bekjempelse av bakteriell infeksjon.

De nøytrofile granulocyttene stormer mot infeksjonsområdet og uskadeliggjør bakteriene.

I beinmargen har vi et stort lager av levkocytter. Dette lageret består hovedsakelig ag nøytrofile granulocytter. Av totalt antall levkocytter utgjør de nøytrofile granulocyttene rundt 45- 75% (ahus.no).

Antallet øker spesielt my ved en akutt bakteriell infeksjon. Derfor kan måling av totalt antall nøytrofile granulocytter være en god indikasjon på om en infeksjon skyldes virus eller betennelse.

Dette er svært nyttig å vite for å velge en effektiv behandling. For eksempel har antibiotika ingen virkning på virus, mens det kan være svært effektivt mot bakterier.

=== >>> Neste side: Eosinofile granulocytter

Kilder:
http://old.ahus.no/eqs/labhbok/docs/doc_19943/index.html
Menneskekroppen av Sand et al.

Start typing and press Enter to search