Menneskekroppen består av ca 200 ulike typer celler, som alle har forskjellige oppgaver. Cellene har også svært mange likheter og fellestrekk.

Cellene består av cytoplasma og cellemembran

Cellene omsluttes av en cellemembran. Membranen skiller innholdet i cellen fra utsiden (ekstracellulærvæsken).

Inne i cellen finner vi en væskeløsning med oppløste stoffer. Denne væskeløsningen kalles cytosol. I cytosolen flyter det også rundt organeller. Cytosol kalles sammen med organellene for cytoplasma; Cytosol + Organeller = Cytoplasma.

Celler

Struktur i en av våre celler

Organellene i hver celle

Organellene har en lang rekke spesifikke oppgaver. De fungerer som «organer» på innsiden hver enkelt celle. De ulike organellene samarbeider, akkurat som våre organer i kroppen samarbeider.  Organellene samarbeider om å utføre oppgaver som proteinsyntese, celledeling og transport av ulike stoffer gjennom selve cellemembranen.

Cellemembranen er ikke vannløselig.

Alle cellene består altså av cytoplasma (cytosol + organeller) omsluttet av en cellemembran. På de neste sidene gjennomgås membran, cytoplasma og alle organellene hver for seg.

Mange ser kanskje på cellene som små relativt runde enheter, men det stemmer ikke nødvendigvis. For eksempel kan en nervecelle strekke seg over en meter fra foten din til ryggmargen.

Generelt om våre celler

Cellene er grunnenheten i alle levende organismer. De er de minste formene for liv vi kjenner. Med dette menes at de har alle egenskaper som skal til for å bli kalt en levende organisme.

Disse egenskapene består av evnen til å formere seg, variasjon i arvestoffet, noe som gir mulighet for evolusjon, stoffskifte og avgrensninger mot omgivelsene av membraner.

Et menneske består av omtrent en billiard celler. Vi antar at alt liv på jorden stammer fra en felles opprinnelse, fra celler som utviklet seg for 3,5- 4 milliarder år siden. (snl.no)

Cellene er er spesialiserte og en kropp består av både muskelceller, nerveceller, blodceller, hudceller, i tillegg til mange andre celletyper. Alle celletypene har helt ulikt utseende og oppgaver.

Alle dyr og planter er bygget opp av celler. Hver av cellene er så bundet sammen med andre i samme kategori, og danner slik vev. F.eks dannes muskelvev av muskelceller. Videre dannes organer av vev, og organer danner igjen organsystemer.

Selve ordet «celle» stammer fra latinske «cella», som betyr «lite kammer». Som mennesker består vi av flere organsystemer som er bygget opp av celler og vev.  Alt dette går vi igjennom på de neste sidene.

Kilder:
ndla.no
snl.no
Sand et al. – Menneskekroppen – Kap. 2 – Celler

===>>> Neste side, cellemembranen

Start typing and press Enter to search