Kroppen vår består av en rekke organer. Organene er satt sammen av en rekke celler. Til sammen kan flere organer danne et organsystem. Slik er kroppen satt sammen, fra celle til kropp:

1. Celle: En befruktet eggcelle deler seg
2. Vev: Celledeling og differensiering skaper ulike vev
3. Organer: Vevene går sammen og danner de ulike organene
4. Organsystemer: Organene danner organsystemer
5. Kroppen: Organsystemene danner til slutt hele kroppen

Kroppens organsystemer

Vanligvis må flere organer samarbeide for å utføre spesifikke oppgaver. For eksempel er transport av blod et samarbeid mellom hjertet og blodkarene.

Hjertet, rørsystemet av blodkar, og blodet danner sammen sirkulasjonssystemet. Det er også ofte glidende overganger mellom organsystemene. Blodkarene er f.eks også en viktig del av andre organsystemer.

Det finnes flere måter å dele inn kroppens organsystemer for en bedre forståelse av hvordan kroppen fungerer. Den ene er ikke nødvendigvis bedre enn den andre, det er bare forskjellige måter å beskrive hvordan kroppen vår fungerer.

Noen lærebøker deler gjerne inn skjelettet og skjelettmusklene i to forskjellige organsystemer, men de blir også av og til slått sammen til «bevegelsesapparatet».

Lymfesystemet kan også beskrives som et eget organsystem, eller det kan inngå i sirkulasjonssystemet. Her har vi brukt samme inndeling som Sand et al. i deres pensumbok «Menneskekroppen».

OrganerNoen av menneskets organer

Menneskekroppen er bygd opp av flere organsystemer, her er en inndeling:

Organer – en kombinasjon av vev

På neste side bruker vi huden som eksempel for å illustrere hvordan organene er bygget opp. Huden er kroppens største organ og kler hele dens ytre overflate:

===>>> Neste side, hvordan fungerer våre organsystemer, med huden som eksempel

Kilder:
Sand et al. – Menneskekroppen, kap. 3. “Fra celler til kropp”

Start typing and press Enter to search