Depresjonen viser seg gjennom en rekke symptomer. En deprimert person kan oppleve isolasjon i samvær med andre mennesker og en tapsopplevelse som er diffus og altomfattende og føre til tap av mening med alt som er rundt ham (Hummelvoll, 2012 s. 195). Han beskriver de mest fremtredende depresjon symptomer som

 • tristhet
 • pessimisme
 • lav selvaktelse
 • kraftløshet
 • nedsatt fysisk og psykisk energi til å gjennomføre dagliglivets gjøremål (2012, s. 198).

Flere variasjoner av depressive lidelser

Depresjon kan variere fra mild forbigående tilstand til alvorlig depresjon med psykotiske symptomer, og det er derfor nyttig å se på depresjon som et kontinuum (Hummelvoll 2012, s. 199). Tilbakevendende depressive perioder kalles ifølge Helsedirektoratet (2014) også klinisk depresjon.

Depresjon symptomer

Depresjon symptomer viser seg både fysisk og psykisk

Det fysiske påvirkes

Depresjon rammer ikke kun mentalt, men slår seg også ut i en rekke somatiske symptomer av varierende styrke og form, noe Hummelvoll summerer opp (2012, s. 198) som

 • nedsatt apetitt
 • forstoppelse
 • søvnforstyrrelser
 • smerter og ubehag
 • hodepine
 • svimmelhet
 • ryggplager
 • bryst og svelgesmerter.

Andre symptomer kan være nedsatt potens og seksuell lyst og menstruasjonsforstyrrelser.

Avhengig av antall og alvorlighet av symptomer, kategoriseres depresjon som mild, moderat eller alvorlig (Hummelvoll, 2012, s. 199) både i Norge og i store deler av resten av verden (Verdens Helseorganisasjon, 2012).

Det skilles også mellom depresjon hos personer som har (bipolar) og ikke har (unipolar) en historie med maniske episoder. Begge typer depresjon kan bli kroniske med tilbakefall, spesielt dersom depresjonen ikke behandles (Verdens Helseorganisasjon, 2012). Verdens Helseorganisasjon beskriver de to typene som følger (2012):

Unipolar depresjon

Med unipolar depresjon menes det depressive perioder på minst to uker som består av nedtrykthet, mangel på interesse og glede, og redusert energi som leder til redusert aktivitetsnivå. Mange føler også andre symptomer som angst, søvnforstyrrelser og endringer i appetitt. Det er heller ikke uvanlig å slite med skyldfølelse, lav selvfølelse, dårlig konsentrasjon og til og med medisinsk uforklarlige symptomer.

Bipolar stemingslidelse

Bipolar depresjon består vanligvis av maniske og depressive perioder atskilt av perioder med normalt stemningsleie. Maniske perioder består gjerne av opphøyet eller irritabelt stemingsleie, overaktivitet, taleflom, lite søvnmangel og oppblåst selvbilde.

===>>> Neste side, depresjon kategorier

Start typing and press Enter to search