Natrium er en av våre elektrolytter og finnes i størst konsentrasjon i den ekstracellulære væsken, det vil si utenfor cellene.

Generelt om natrium

 • Na+ binder vann
 • Har stor betydning for impulsoverføring i muskel- og nerveceller
 • Er av stor betydning for regulering av kroppens syre- basebalanse
 • Na+ reabsorberes i nyrene i bytte mot H+ (hydrogen)
 • Na+ tapes gjennom urin, avføring og svette

Hyponatremi

Hyponatremi kan oppstå ved

 • Oppkast og diaré
 • Lekkasje av galle og pankreassaft
 • Nyreproblemer, redusert reabsorbosjon av Na+ i nyrene
 • Redusert aldosteron- produksjon
 • Overhydrering
 • Kaliummangel, natrium kan da erstatte kaliumen og bli værende intracellulært

Ved å måle natriuminnholdet i urinen kan man få et bilde av hvor mye natrium det er i kroppen. Vanligvis ligger natrium-mengden i urinen på 80- 100 mmol/døgn. Under 10mmol/ per døgn regnes som sykdom.

Symptomer

 • Muskelsvakhet
 • Blodtrykksfall på grunn av lite blodvolum

Hypernatremi

Hypernatremi oppstår ved

 • Dehydrering
 • For mye aldosteron (hyper aldosteronisme)
 • Skrumplever (levercirrhose) og nedsatt leverfunksjon av andre årsaker. Da klarer ikke leveren å bryte ned det produserte aldosteronet, noe som vil øke aldosteronnivået. Økt aldosteronnivå gir økt reabsorbsjon av natrium)
 • Intensiv kortisonbehandling

Symptomer ved hypernatremi

 • Muskelsvakhet og kramper
 • Høyt blodtrykk fordi den store mengden natrium binder vann og øker blodvolumet
 • Ødem

Behandling

 • Na+ tap registreres gjennom urin og oppkast
 • Observer svetteproduksjon
 • Ved lave verdier: Undersøk om det finnes en feil ift kroppens reguleringsmekanisme av natrium
 • Kontroller eventuell infusjonsvæske for natriumkonsentrajon, se til at den ikke er for høy

=== >>> Neste side, infeksjonsprøver

Start typing and press Enter to search