Respiratorisk acidose skyldes at kroppen ikke klarer å kvitte seg med nok karbondioksid (CO2) gjennom utåndingsluften. Dette fører til overskudd av CO2 i kroppen, noe som igjen gir økt syrenivå og surt miljø.

CO2 reagerer med H2O (vann) og danner H2CO2, noe som så løses opp til H+ (syre) + HCO3-. Dermed er miljøet blitt surere.

Sykdommer som kan gi respiratorisk acidose

Sykdommer som leder til respiratorisk acidose er typisk lungesykdommer som begrenser lungenes funksjon. De vanligste her er KOLS og astma.

Acidose er når ph-verdien synker til under 7,35.

Akutt respiratorisk acidose

I blodprøver kan vi skille mellom akutt og kronisk respiratorisk acidose ved at man under en akutt tilstand vil finne forhøyet CO2- innhold i blodet, men normalt nivå av bikarbonat (HCO3-), og BE (Base Excess). Årsaken er at kroppen her ikke har fått sjans til å kompensere for den lave ph-en.

Kronisk respiratorisk acidose

Ved en kronisk respiratorisk acidose vil vi finne forhøyet HCO3- og BE fordi kroppen nå har kompensert for det høye syrenivået.

=== >>> Neste side, metabolsk alkalose

Start typing and press Enter to search