Personer med eksentrisk personlighetsforstyrrelse oppfattes gjerne som «sære» og lite omgjengelige. De eksentriske deles i paranoid og schizoid personlighetsforstyrrelse.

Paranoid personlighetsforstyrrelse

  • Kan tolke andres handlinger og utsagn som truende, selv de som er vennlig ment
  • Overfølsomme for bagateller
  • Oppfatter gjerne at det er alle andre det er noe galt med, derfor oppsøker han ofte ikke hjelp.
  • Regnet som vanskelig å behandle

Schizoid personlighetsforstyrrelse

  • Blir skremt av nærhet
  • Sterkt avvisende til nærhet og kontakt
  • Lengter etter nærhet og kontakt
  • Begrenset evne til å uttrykke følelser
  • Tilbaketrukket intellektuell holdning
Eksentrisk personlighetsforstyrrelse

Eksentrisk personlighetsforstyrrelse deles gjerne i paranoid og shizoid type

===>>> Neste side, dramatiserende personlighetsforstyrrelse

Start typing and press Enter to search