Det sensoriske nervesystemet formidler informasjon fra sanseceller og inn til sentralnervesystemet. Det vil si fra perifere områder, som for eksempel armer og bein, og inn til ryggmargen og nedre del av hjernen.

Afferente (tilførende) nervefibre

De sensoriske cellene registrer vha sine aksoner tilstanden i og utenfor kroppen. De sender så denne informasjonen videre til ryggmargen og hjernen. Disse aksonene tilfører altså informasjon til ryggmarg og hjerne (sentralnervesystemet), og kalles dermed for afferente (tilførende) nervefibre.

Cellekroppene til disse sensoriske cellene ligger plassert i det vi kaller ganglier (grupper), like utenfor sentralnervesystemet. De er altså en del av det perifere nervesystemet, men ligger plassert like ved det sentrale. Dette er logisk, fordi de sensoriske cellene fører informasjon fra perifere til mer sentrale områder. Dermed er de plassert mer perifert, og sender så informasjon fra seg og til mer sentrale områder.

Det sensoriske nervesystemet

Det sensoriske nervesystemet er en del av det perifere nervesystemet.

Sanseceller sender altså sensorisk informasjon til hjerne og ryggmarg. I ryggmargen og i nedre deler av hjernen ligger sentre som mottar informasjonen, og tolker denne (disse kalles for reflekssentre og samordnede sentre).

Det er via disse sentrene at kroppen reagerer med automatiske refleksreaksjoner. Noe av informasjonen kan også sendes videre til andre deler av hjernen, og vi kan da bli bevisst på denne informasjonen. For eksempel i form av kuldefølelse, varmefølelse og smerte.

===   >>>   Neste side, del 2 av det perifere nervesystemet; Det somatisk motoriske nervesystemet

Start typing and press Enter to search