Alle granulocytter har kort levetid. Fra de frigjøres fra beinmargen lever de i 4- 8 timer i blodbanen. Deretter forlater de blodbanen og lever ytterligere 3-4 dager i vevene. Ved en alvorlig infeksjon vil levetiden være enda kortere.

Det finnes tre typer:

  1. Nøytrofile
  2. Eosinofile
  3. Basofile

Regulering av antall

Antall granulocyttene justeres etter kroppens behov. Dette skjer på to måter:

  1. Ved at det frigjøres modne granulocytter fra lageret i beinmargen
  2. Ved at det dannes nye etter behov
De tre typene granulocytter

De tre typene granulocytter. Bilde: wikipedia.org

Utseende

Granulocyttene inneholder små korn (granula). Disse kornene vil la seg farge ved at man tilsetter enten nøytrale, sure eller basiske fargestoffer.

Dersom man f.eks tilsetter et nøytralt fargestoff, og kornene (granula) lar seg farge, er dette en nøytrofil granulocytt. Denne metoden gjør at vi kan skille de forskjellige granulocyttene fra hverandre. Men de har også ulik struktur og ulike funksjoner.

Vanligvis er det flest nøytrofile. Disse er en del av kroppens forsvarsceller i immunforsvaret og spiller en viktig rolle i å beskytte kroppen mot mikroorganismer, som bakterier o.l.

Under allergier vil det være mange eosinofile granulocytter tilstede, mens de basofile skiller ut stoffer som bidrar i betennelsesprosessen, blant annet histamin.

De fleste granulocyttene finnes i vevene og ikke i blodbanen.

=== >>> Neste side: Nøytrofile granulocytter

Kilder:
https://snl.no/granulocytter
Menneskekroppen av Sand et al.

Start typing and press Enter to search