Det somatisk motoriske nervesystemet fører impulser til skjelettmuskelcellene, er viljestyrt og gjør at vi kan bevege oss. De somatisk motoriske nervecellene ligger plassert i det sentrale nervesystemet. Dette er logisk fordi disse cellene i motsetning til sansecellene er fraførende, det vil si efferente. De somatisk motoriske cellene fører informasjon fra hjerne og ryggmarg til målceller i de ulike organer.

De somatisk motoriske nervecellene fører altså informasjon til skjelettmuskelcellene. Slik sørger de for at vi kan bruke musklene våre og bevege oss. Det somatisk motoriske nervesystemet er i stor grad viljestyrt. Dette i motsetning til det autonome nervesystemet, som fungerer automatisk.

===   >>>   Neste side, tredje del av det perifere nervesystemet; Det autonome nervesystemet

Start typing and press Enter to search