Erik Erikson studerte psykoanalyse hos Anna Freud, datter av Sigmund Freud. Erikson var påvirket av Freud, og var enig med Freud i mye av hans teorier. Erik Erikson utviklet også videre Freud sine teorier om menneskers personlighetsutvikling.

Erikson vektla samfunn- og kultur- påvirkning på menneskets psykologiske utvikling mindre enn det biologiske. Han fokuserte altså mye mindre på medfødte instinkter enn det Freud gjorde.

Erik Erikson

Erik Erikson

Den psykososiale utviklingens åtte faser
Erikson deler den psykososiale utvikling inn i åtte faser, fra fødsel til død. Hver fase starter med en krise, noe som preger personligheten. Utfallet av disse utviklingskrisene påvirkes av hvordan omgivelsene imøtekommer de behov som oppstår.

Dersom behovene møtes på en god måte vil personen utvikle det Erik Erikson beskriver som «en positiv grunnholdning». Dersom behovene ikke blir møtt vil personen utvikle «en negativ grunnholdning».

«En følelse av»
Erikson beskriver «grunnholdning» som «en følelse av». F.eks vil et barn som opplever mestring utvikle «en følelse» av mestring. Denne følelsen av mestring vil ligge i det ubevisste hos barnet, og gjenspeile seg som en positiv grunnholdning; En følelse av mestring.

Grunnholdningene som dannes i hver fase blir ifølge Erik Erikson en fast del av vår personlighet.

Neste side >>>   Første fase: Oralfasen (0-1-1,5 år)

Start typing and press Enter to search