Hypomani (mild mani) oppleves som en følelse av opprømthet og eufori; en evne til å ta lett på ting. Tilstanden kan være preget av en sterk gledesfølelse som i motsetning til når personen er frisk mangler den noe reelt grunnlag.

Hypomani forbindes med Bipolar lidelse type 2

Hypomani forbindes med bipolar lidelse type 2 som kan ha like depressive episoder som bipolar type 1, men der det maniske fasene er mildere. Det er disse milde fasene med mani som omtales som hypomani.

Personen føler gjerne økt trang til fysisk aktivitet. Han er ofte kreativ og med lett tilgang på tanker og følelsesliv. Han kan føle at han får gjort mye og at problemer løses lett.

Personen snakker ofte raskt og høylytt. Hans stemning føles god men er labil (ustabil). Personen er likevel først og fremst euforisk og lykkelig selv om irritabilitet kan også forekomme.

Fasen kan føre til økt seksuell lyst og den hypomane kan bruke mer penger enn han har råd til. Det er ikke uvanlig med påfallende sminke og påkledning.

Mindre søvnbehov og mer REM søvn er ikke uvanlig. Det er imidlertid uvanlig at personen søker hjelp i hypoman tilstand, med mindre tilstanden går over i mer alvorlig mani.

 

hyopmani

Hypomani er en mild form for mani

===>>>   Neste side, moderat mani

Start typing and press Enter to search