Cellekjernen (nukleus) er cellenes kontroll- eller kommandosentral. Cellekjernene er omsluttet av en membran som består av to lipidmembraner med et hulrom i mellom.

I cellekjernen finner vi DNA-et, eller arvestoffet. DNA-et styrer alt som foregår i cellen. DNA inneholder genetisk informasjon som gjør oss i stand til å produsere mer enn 100 000 forskjellige typer proteiner.

DNA-et blir ikke i seg selv omdannet til proteiner, men proteinene blir satt sammen av aminosyrer (syntetisert) på bakgrunn av informasjonen som finnes i DNA.

Kromosomer

Når en celle skal dele seg kveiles DNA- trådene opp i tykkere tråder som blir kalt kromosomer. Det er disse  blir synlige i mikroskop i forbindelse med celledelingen.

Cellekjernemembranen

Cellekjernemembranen består av to atskilte lipidmembraner. Rommet mellom disse to lipidlagene er i forbindelse med hulrommet i kornet endoplasmatisk retikulum.

cellekjernen

Her ser du en illustrasjon av cellekjernen. Bilde fra http://mutert.no

Eukaryote celler

Kun eukaryote celler, som omfatter dyreceller, menneskeceller og planteceller, har cellekjerne. Hos prokaryote celler, som omfatter ekte bakterier (eubakterier) og arkebakterier (arker), flyter DNA-et fritt i cytosolvæsken.

De fleste celler har èn kjerne men noen har flere, slik som skjelettmuskelcellene. De røde blodlegemene (erytrocyttene) har ingen kjerne.

Proteinsyntesen starter i cellekjernen og fortsetter på ribosomene. Les om ribosomene på neste side.

===   >>>   Neste side, Ribosomer

Sand et al. – Menneskekroppen – Kap. 2 – Celler

Start typing and press Enter to search