Infeksjonsprøver er blodprøver som tas for å undersøke om det er infeksjon i kroppen. Ved en infeksjonsprøve vil en måle konsentrasjonen av

  1. CRP (C- reaktivt protein)
  2. SR (senkning)
  3. Antall leukocytter (hvite blodlegemer fra immunforsvaret)

Alle disse vil stige dersom det foreligger en infeksjon eller en ikke- infeksiøs inflammasjon. Disse prøvene vil altså si noe om sjansen for at det foreligger infeksjon men ikke hvilken type infeksjon det er snakk om.

Mengden stoffer i blodprøven vil indikere hvor alvorlig infeksjonen er. Ved svært høye verdier er det sannsynlig at det er snakk om en bakterieinfeksjon mens det ved noe lavere verdier er mer sannynlig at det er snakk om virus.

Infeksjonsprøver vil øke mistanken om en tilstand men kan ikke brukes for å stille en nøyaktig diagnose.

En infeksjonsprøve vil raskt kunne si om det er mistanke om infeksjon i kroppen.

CRP ( C- Reaktivt Protein) i infeksjonsprøver

  • Virusinfeksjon: CRP vil ligger mellom 10-50 og sjelden over 40mg /L
  • Bakterieinfeksjon: CRP kan ligge langt over 50 og ikke sjelden mellom 200-300 mg/L
  • Ved CRP som er moderat høy vil man ikke kunne konkludere med sikkerhet om det er snakk om virus eller bakterie
  • CRP kan stige kraftig under autoimmun sykdom i aktiv fase, dvs under betennelsestilstand og vevsskade
  • Kan stige kraftig etter operasjon på grunn av vevsskade
  • Referanseverdi er fra 8-10 mg/L

===   >>>   Neste side, blodkultur

Start typing and press Enter to search