Hjerteveggen består av tre lag; Endokard, myokard og epikard

 • Endokard ligger innerst og er i direkte kontakt med blodet i hjertekamrene. Endokard består av enlaget plateepitel og litt bindevev. Endokardet går direkte over i epitellaget som dekker blodårenes innside. Dette epitellaget kalles endotelvevet.
 • Myokard: Utenpå endokardet finner vi myokardet. Myokard er muskulaturen i hjerteveggen og utgjør det meste av hjerteveggen. Det er myokard som er selve hjertemuskelen som får hjertet til å slå.
 • Epikard er det ytterste laget i hjerteveggen og ligger utenpå myokard. Epikard er det samme som det indre laget av perikard (hjerteposen som hjertet befinner seg i). Det beskyttende laget av fettvev utenpå myokardet regnes også med i begrepet perikard. Begrepet epikard betegner altså en del av hjertet som omfatter deler av myokard og perikard.
Myokard

Myokard er muskulaturen i hjerteveggen

Myokard – oppbygning og egenskaper

Myokardet er hjertets muskler. Det er myokard som gjør at hjertet pumper.

 1. Myokard er i likhet med skjelettmuskulaturen bygget opp av tverrstripete muskelceller
 2. To forskjeller mellom myokardets muskelceller og skjelettmuskulaturen:
  – Hjertets muskler er kortere
  – Hjertets muskler er forgrenet.
 3. Hjertemuskelcellene danner 2 sammenhengende flettverk av muskelceller, ett for atriene og ett for ventriklene
  – Disse flettverkene er også forbundet med hverandre ende mot ende
  – Begge flettverkene er også fordundet med bindevevshinnen som skiller atrier og ventrikler (annulus fibrosus)
 4. Det er åpne celleforbindelser (væske flyter fritt imellom) mellom de to atriene og mellom de to ventriklene. Det er imidlertid ikke tilfelle mellom atrier og ventrikler. Dette hindres av en “elektrisk sperre” som er dannet av annulus fibrosus.
 5. De åpne celleforbindelsene gjør at aksjonspotensialer kan spres raskt vha ioner i væsken
 6. Myokard er tynnere i atriene enn i ventriklene fordi det er lavere trykk i atriene.
 7. Myokard er tykkere i venstre enn i høyre ventrikkel fori det er høyere trykk i det systemiske kretsløpet enn i lungekretsløpet

Kort oppsummering
– Endokard ligger innerst og er i kontakt med blodet i hjertekamrene
– Myokard ligger utenpå endokard og altså mellom endokard og epikard
– Myokard er muskelen til hjertet
– Ytterst ligger epikard som er en del av et beskyttende fettlag utenpå hjertet

===>>>Neste side: Hjertets funksjon

Start typing and press Enter to search