Ordet depresjon kommer fra latin og betyr egentlig nedtrykking (Hummelvoll, 2012, s. 193). Ifølge Hummelvoll har alle kapasitet til å oppleve denne lidelsen i form av nedtrykthet, og dermed ane hvordan en person som er deprimert opplever verden omkring, seg selv og sin situasjon (2012, s. 198).

Hva er depresjon

Men å være deprimert er ikke det samme som å føle seg nedfor. Det er ifølge Helsedirektoratet (2014) en sykdom som påvirker hvordan du føler deg og oppfører deg i uker eller måneder av gangen. Depresjonen påvirker faktorer som søvn, relasjoner til andre, jobb, appetitt og fysisk og psykisk energinivå (Helsedirektoratet, 2014).

Hummelvoll beskriver (2012, s. 193) depresjon som «en personifisert størrelse som påvirker individet utenfra, og som tiltvinger seg samliv for kortere eller lengre perioder». Under en depresjon ser man nedsatt funksjon av enkelte synapser i hypotalamus.

Disse synapsene berører transmitterne noradrenalin og serotonin, noe som gjør at disse signalstoffene kommer ute av balanse, og dermed ikke virker som de skal (Sand et al, 2011, s. 113).

depresjon

Ordet depresjon kommer fra latin og betyr noe slikt som «nedtrykthet».

Å være deprimert er ulikt det å sørge

Hummelvoll (2012, s. 194) understreker at det kan være vanskelig å se forskjell på en person som er deprimert og en som er i sorg, men at det er forskjell mellom sorg og depresjon.

Han utdyper at det er nødvendig for et menneske å sørge over tapet av en person, for på nytt å kunne involvere seg i andre mennesker, og hevder videre at sorg skiller seg fra depresjon ved at den sørgende, i motsetning til ved en depresjon ikke opplever skyldfølelse og selvbebreidelse i stor grad.

===>>>   Neste side: Symptomer

Start typing and press Enter to search