Dialectical Behavior Thepapy, eller dialektisk atferdsterapi (DBT) på norsk ble utviklet av professor Marsha Linehan. Metoden er i dag anerkjent som gullstandarden innen behandling av emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, og har også vist seg meget effektiv ved andre psykiske lidelser.

«Mitt hovedmål for personer som kommer til behandling er at de kommer seg ut av det helvetet de lever i. Og mitt andre mål er at de holder seg ute av helvete. Du kan selv bygge deg et liv som du opplever er verdt å leve, slik at du vil fortsette å leve og holde deg ute av helvete

– Marsha Linehan

DBT er en type kognitiv atferdsterapi, som inneholder elementer fra kognitiv terapi, læringsteori, atferdsterapi og dialektisk og østlig filosofi (zen). Behandlingen er et resultat av behovet for en effektiv behandling av emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse (borderline i det amerikanske diagnosesystemet) og kronisk suicidalitet.

Slik fungerer Dialektisk Atferdsterapi

«Du har ikke skyld i dine problemer, men det er ditt ansvar å rydde opp i de».

Man antar i denne metoden at personer med diagnosen emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse mangler ferdigheter i regulering av følelser, atferd og relasjoner. De har også manglende evne til å holde ut og tolerere emosjonell smerte.

dbt dialektisk atferdsterapi

DBT har vist seg svært effektivt i behandling av emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse.

Hva består Dialektisk Atferdsterapi av?

En viktig del av metoden er å bidra til at personen får øve på og utvikle sine ferdigheter.

Metoden består i utgangspunktet av fire komponenter:

 1. Ferdighetstreningsgruppe: 2 timer per uke i 24 uker. Deltakerne lærer seg å bli mer effektive problemløsere ved at de får undervisning og hjemmeoppgaver. Undervisningen fokuserer på de fire hovedtemaene.
  1. Mindfulness
  2. Ferdigheter i å holde ut kriser
  3. Ferdigheter i følelsesregulering
  4. Ferdigheter i mellommenneskelige relasjoner
 2. Individualterapi: Lærer personen å håndtere vanskelige situasjoner mer effektivt. 1 time per uke.
 3. Telefonkonsultasjon: Tilbud som gis fra individualterapeut for at deltaker skal få kunne ringe og kunne motta en rask og direkte forsterkning av ferdigheter i hverdagen.
 4. Konsulatsjonsteam: Samtlige DBT terapeuter møtes med fokus på å støtte og motivere hverandre, øke egne ferdigheter og heve kompetansen.

Hvorfor velge DBT?

Metoden har solid forskning i bunn når det hevdes at metoden er effektiv for BPD (Borderline Personality Disorder).

Ifølge dbt.no fremmes DBT som:

 • den eneste anbefalte spesialiserte behandlingsmetode for BPD (NICE, 2009)
 • en av de beste, om ikke den beste, behandlingen av BPD (SAMSHA 2012)
 • den  eneste av alle terapiformer som kvalifiserer til Nivå 1 (høyeste nivå) for evidens (APA Division 12, 2012)
 • effektiv i reduksjon av sinne, selvskading og generell bedring av daglig fungering (Cochrane)

Dette er hovedsakelig en oppsummering  av informasjonen som finnes på dbt.no, kombinert med informasjon fra internasjonale nettsider.

Videoer om behandlingen

Grunnlegger Linehan bruker DBT i samtale med en mannlig person med alvorlig emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse (5 min):

Kilder:
Norsk side om metoden
http://www.linehaninstitute.org/resources/fromMarsha/

Start typing and press Enter to search