Alveoler er blæreformete utposninger på enden av de respiratoriske bronkiolene. Alveolene er omgitt av et tett nett av kapillærer (de minste blodårene).

Alveolene kan minne om klaser med druer. Totalt inneholder lungene mellom 300 – 500 millioner alveoler, og har sammen med kapillærene en samlet overflate på 75 – 80 kvadratmeter.

Mellom blodet og alveolene er det en tynn vegg på 0,0006- 0,0008 mm. Det er gjennom denne veggen av utvekslingen av CO2 og O2 foregår.

Disse veggene består av et enlaget plateepitel i alveolene, endotelceller i kapillærveggen og en tynn basallamina.

Våre alveoler ser ut som drueklaser. Bilde: Wikipedia.org

Våre alveoler ser ut som drueklaser. Bilde: Wikipedia.org

I lungene har vi stor gjennomstrømning av væske (blod). Den enormt store diffusjonsflaten og den korte avstanden gjennom den tynne veggen gjør at store mengder oksygen og karbondioksid på svært kort tid kan utveksles.

Utvekslingen skjer mellom alveoleluften og blodet i kapillærene.

På den fuktige overflaten i alveoene inn mot alveoleluften ligger en hinne som kalles surfaktant. Denne hindrer at alveolene klapper sammen ved ekspirasjon (utpust) og at de er lettere å utvide under inspirasjonen (innpust).

Alveolenes rolle som infeksjonsforsvar

Alle alveoler har makrofager som tilhører det indre uspesifikke ikke- cellulære immunforsvaret. Disse alveolemakrofagene kan fagocyttere partikler som har kommet seg forbi slimteppet og flimmerhårene som finnes i resten av luftveiene. Dersom partikler har kommet så langt er de som oftest under 0,005 mm.

Oppsummerte fakta om alveolene

  • Gassutvekslingen foregår i alveolene
  • Vi har mellom 150-250 millioner alveoler i hver lunge
  • Alveolene utgjør sammen med kapillærene en overflate tilsvarende en tennisbane (ca 80  kvadratmeter).
  • Utveksling av CO2 og O2 skjer via en tynn vegg mellom luften i alveolene og blodet i kapillærene

 

Det er i alveolene at selve gassutvekslingene foregår. Bilde: Wikipedia.no

=== >>> Neste side: Brysthulen

Start typing and press Enter to search