På disse sidene vil du lære grunnleggende fakta om vårt blod, dets innhold, oppgaver og egenskaper. Først noen fakta om blodet:

Fakta om blodet

 • Blod utgjør rundt 7-8 % av vår kroppsvekt. Det vil si at en person på 70 kg har ca 5 liter blod.
  • Dette tilsvarer omtrent mengden blod hver hjertehalvdel pumper i minuttet.
 • Hovedoppgavene til blodet er
  • Transportere CO2 og O2.
  • Transportere energikilder og byggesteiner til kroppens celler og vev – som glukose, fettstoffer og aminosyrer.
  • Transportere urea (urinstoff).
  • Transportere varme – blodet er viktig for vår temperaturregulering.
  • Transportere hormoner – som styrer en rekke viktige prosesser i kroppen. Hormonene fraktes hovedsakelig gjennom blodet.
 • Det består av væske, plasma og blodceller.
 • Blodet er et vev, men skiller seg fra andre vev ved at det er over 50% flytende og ved at det er i bevegelse.
Vårt blod utgjør omtrent 7-8% av kroppsvekten.

Vårt blod utgjør omtrent 7-8% av kroppsvekten.

Vårt blod inneholder tre typer blodceller

 1. Erytrocytter (de røde blodcellene) – hovedoppgave er å frakte CO2 og O2
 2. Levkocytter (de hvite blodcellene) – hovedoppgave er for immunforsvaret
 3. Trombocytter (blodplater) – hovedoppgave er å bidra til å hindre blødning ved hjelp av koagulering

Blodplasma

Ca 92% av blodplasma er vann. Plasma frakter substanser som er løselige i vann. Plasma frakter også proteiner som små partikler.

Ca 7% av plasma er proteiner. Proteinene kan ikke passere kapillærveggen, og det er høyere konsentrasjon av proteiner i plasma enn i vevsvæsken.

Innholdet i blodet er relativt jevnt fordelt i plasma. Dersom man tar en blodprøve og behandler den slik at blodet ikke koagulerer, vil erytrocyttene (de røde blodcellene) synke til bunnen.

Erytrocyttene i blodet synker til bunnen

Erytrocyttene i blodet synker til bunnen

På toppen vil det legge seg levkocytter (hvite blodceller) og trombocytter (blodplater). Over der igjen plasma. Erytrocyttene har størst massetetthet, det er derfor de synker til bunnen.

Mer enn 90% av blodcellene er erytrocytter, noe som gjør bidrar til å gjøre vårt blod mer tyktflytende.

=== >>> Neste side: Erytrocytter

Start typing and press Enter to search